Strategie

Přeměna dodavatelského řetězce našich klientů na hodnotový řetězec.

Dodavatelský řetězec se kvůli přidané hodnotě, kterou generuje, přeměnil na strategickou funkci. V globální ekonomice potřebují výrobci logistického partnera schopného nabídnout řešení, která maximalizují jejich konkurenceschopnost.

GEFCO považuje za své poslání zajistit bezpečnost a kontinuitu řetězce na mezinárodní úrovni navržením více konkurenceschopných a robustních schémat multimodální přepravy. Poskytováním řešení uzpůsobených pro konkrétní projekty a zajišťováním provozní kvality našim zákazníkům jsme získali rozsáhlé znalosti o jejich oborech a specifických potřebách. Naše odborné znalosti v oblasti logistického inženýrství, celosvětové pokrytí a schopnost integrace do všech oblastí podnikání jsou základem naší nabídky. Normy, které vytváříme samostatně i ve spolupráci s našimi partnery, se zaměřují na zajištění provozní kvality služeb po celém světě. Chápeme, že pro naše klienty je zásadní transparentnost zásilek, a proto jsme propojili naše informační systémy s informačními systémy zákazníků tak, abychom mohli poskytovat informace v reálném čase. Klademe důraz na potřeby výrobce. Naše prodejní týmy jsou členěny podle trhů a každý projekt je řízen specializovaným hlavním účetním. Díky tomuto úsilí jsme si vysloužili místo mezi 10 hlavními logistickými integrátory v Evropě a první místo v oblasti logistiky hotových vozidel.

Naše snahy, jako globálního logistického integrátora, jsou zaměřeny na získání pozice světového lídra v oblasti průmyslové logistiky. V současné době se zaměřujeme na zlepšování naší nabídky v souvislosti s otevřením nových železničních koridorů, z nichž hlavní prochází Eurasií. Paralelně s tím jsme se zaměřili na mezinárodní rozvoj doprovázený vznikem nových poboček v Srbsku, Řecku, Thajsku a Vietnamu. Nemalá část našich toků směřuje i do Ruska a střední Asie. To vše prostřednictvím mezikontinentální sítě 160 agentur pro silniční přepravu, 85 agentur pro leteckou a námořní přepravu, 55 skladů a 85 míst pro celní odbavení po celém světě, která jsme vybudovali v rámci podpory plánů našich klientů na mezinárodní rozšiřování.

Náš strategický plán 2020 přináší do této oblasti nové oživení. Zavazujeme se k udržitelnému rozvoji a rovnoprávnosti mužů a žen na pracovišti.

trvalého zlepšování řízenému muži a ženami ze skupiny GEFCO a požadavky odvětví a technologického vývoje.