Přístupnost

Logistika lithium-iontových baterií

Kompatibilní integrované logistické řešení

Elektrická mobilita, které zahrnuje elektrická vozidla, elektrické skútry a elektrická kola, roste. Předpokládáme, že v roce 2030 bude elektrická mobilita představovat téměř 90% globální poptávky po bateriích*. Hledáte poskytovatele logistiky, který by byl schopný nabídnout komplexní integrované řešení určené pro lithium-iontové baterie s úplnou viditelností? Naši odborníci na kvalitu a přepravu navrhli spohlehlivé a kompatibilní řešení, které vyhovuje vašim potřebám, se 100% viditelností.

* v gigawatt hodinách (Zdroj: Statista)

Inženýring

Navrhujeme kompatibilní logistická řešení 

Lithium-iontové baterie jsou klasifikovány jako nebezpečné zboží a jejich přeprava a skladování jsou přísně regulovány. Baterie jsou vysoce citlivé na vnější faktory jako je teplota, vlhkost a nárazy. Přepravní objemy baterií jsou omezeny a jejich balení musí podle předpisů chránit obsah před vlhkostí a nárazy. V GEFCO vám pomůžeme navrhnout integrované dopravní a logistické řešení tak, aby bylo v souladu s nákladovou efektivitou. 

 • Řízení toků: inbound, outbound a správa lithium-iontových baterií po skončení životnosti  
 • Regulace: Naše týmy jsou podporovány právním oddělením a oddělením kvaliti, aby vám mohli nabídnout to nejlepší řešení  
 • Návrh řešení: logistické a IT řešení   
 • Implementace optimalizovaného řešení

Inbound management lithium-iontových baterií a článků

Zjednodušte váše dodávky díky kompatibilnímu řešení logistických služeb

 • Pečlivě vybíráme naše přepravce a dodavatele služeb pro:
  • Leteckou přepravu
  • Námořní přepravu
  • Železniční přepravu
  • Silniční přepravu
  • Balení
 • Přeprava nebezpečného zboží z  Číny do Evropy a door-to-door doručení po Evropě 
  • Multimodální řešení (letecká, námořní, železniční, silniční) Multimodal solution (air, sea, rail, road) přizpůsobená přepravě nebezpečného zboží  
  • Pravidelné odjezdy 
  • PO management 
  • Správa dokumentace 
  • Řízení přepravy s více zdroji
  • Celní a daňové zastoupení
 • Vhodné skladovací prostory pro zásoby pro vaši výrobní linku baterií  
  • Inbound management: příjem, plnění…. 
  • Vhodné skladování: teplota prostředí: +15° - +35°, měření vlhkosti, speciální protipožární ochrana, speciální SAS pro napájení baterií
  • Outbound management: Just In Time doručení na výrobní linku
  • Služby s přidanou hodnotou:  
   • Kontrola kvality modulu 
   • Test nabití baterií
   • Přebalení
   • Správa produktů dle šarže nebo SKU
 • End-to-end trasování (poloha a dokumentace) 

Outbound management  

Zjednodušte logistiku náhradních dílů a dosáhněte nákladové a ekologické efektivity!

Logistika náhradních dílů pro baterie je složitá zejména z důvodu omezujících a velmi proměnných regulací. GEFCO vám poskytuje vysoce kompatibilní a flexibilní řešení.

 • Návrhy řešení   
 • Pečlivý výběr našich dodavatelů a poskytovatelů služeb 
 • Integrovaná logistická řešení:  balení, uskladnění a přeprava
  • Vhodné skladování: Distribuční centrum nebo řešení Proximity Center (vyhrazené nebo sdílené)
  • Flexibilní řešení přepravy nebezpečného zboží: v závislosti na objemu a vzdálenosti vám nabídneme řešení  FTL/LTL/sběrná služba/ TCS ADR pro zajištění jednorázových i pravidelných přeprav  
  • End-to-end track and trace 
  • Řešení a správa obalů:  
   • Návrh a dodávka obalů
   • Bezpečná přeprava 
   • Zajištění zpětné logistiky

Správa baterií po konci životnosti

Svěřte zpětnou logistiku spolehlivému poskytovateli

Stále důležitější otázkou je, jak naložit s lithiovou baterií vozidel po skončení jejich životnosti. Vzhledem k dopadu výroby baterií na emise a zdroje se jedná o důležité environmentální téma, a proto je důležité tuto problematiku zahrnout do dodavatelské strategie.

Z dlouhodobého hlediska bude důležité, jaké procento lithium-iontových baterií a materiálů je možné recyklovat a vrátit do hodnotového řetězce.

GEFCO nabízí specializovaná řešení, ať už se jedná o přepravu ze servisu do recyklačního střediska nebo z recyklačního střediska k výrobcům. 

Opakovaně použitelné obaly pro lithium-iontové baterie

Svěřte správu obalů zkušenému partnerovi

 • Obalové inženýrství: pro návrh vhodného řešení 
 • Komplexní nabídka služeb  
  • UN certifikace
  • IOT trasování
  • Dostupné v několika velikostech  
  • Trvale udržitelné balení
 • Balení určená pro :  
  • Funkční lithium-iontové baterie a články
  • Poškozené lithium-iontové baterie a články 
  • Lithium-iontové baterie určené k recyklaci
 • Správa a optimalizace toků obalů
 • Řízení vztahů s třetími stranami (prodejce, opravárenské centrum, DC, bezkontaktní centrum, recyklační centrum, výrobce)     
 • Kontrola kvality a údržba obalů

Synchronizace vašich operací přes Control Tower

Neustálá optimalizace vašich toků a efektivní správa problémů a poruch

Doprava lithium-iontových baterií a článků je kritickou oblastí. Abychom zajistili globální viditelnost vašich toků a posílili spolupráci mezi různými stranami vašeho dodavatelského řetězce, nabízíme služby Control Tower, pro monitorování a správu všech vašich toků v rozšířených geografických oblastech.

Naše Control Tower nabízí:

 • Vyhrazené mezinárodní týmy
 • Společné IT systémy
 • Harmonizované procesy
 • Analýza výkonu  

Naše Control Tower nabízí komplexní škálu služeb:   

 • Řízení objednávek
 • Plánování
 • Track and Trace a správa odchylek
 • Fakturace  
 • Pokročilá analytika  
 • Pokročilé služby  

Why GEFCO

 • Simplicity

  • Single point of contact
  • Integrated Logistics solutions
  • Management of your customs operations
 • Efficiency

  • Operational excellence
  • Cost optimisation
  • Reduced transit time
 • 360° visibility

  • Real time monitoring of your operations
  • Performance management
  • Control of international flows via a Control Tower