Přístupnost

DPH: daňové zákonné závazky, zásadní faktor pro váš rozvoj v Evropě

Podpora růstu a zajištění shody s místní legislativou k DPH

Přejete si rozvíjet svou činnost v Evropě? K tomu musíte mít číslo plátce DPH v každé ze zemí, ve kterých chcete provozovat činnost a zajišťovat dodávky.

DPH zůstává především národní daní, kterou spravuje každý vnitrostátní daňový úřad.

K dispozici máte dvě řešení:

 • vytvoření dceřiné společnosti,
 • jmenování daňového zástupce.

První řešení může být často zdlouhavé a nákladné a vyžaduje podrobné technické znalosti místních legislativních požadavků, které jsou často složité.

Více než 25 let jedinečných expertních znalostí

Zajištění spolehlivého a cenově efektivního řešení, které zabrání zřizovacím a provozním nákladům dceřiné společnosti

Jako odborníci v daňovém zastupování od roku 1993 využíváme naše know-how v 28 zemích Evropské unie, v Norsku a ve Švýcarsku prostřednictvím našeho centralizovaného subjektu:

 • Dvojjazyčný vyhrazený účetní kontakt s místními daňovými správami
 • Identifikace nejkonkurenceschopnějšího řešení DPH
 • Místní registrace k DPH
 • Správa daňových přiznání prostřednictvím nástroje „i-VAT“ zajišťující spolehlivost a zabezpečení údajů o transakcích, které mají být hlášeny v každé zemi

Naše expertní znalosti vám umožňují provádět vaše aktivity místně v plném souladu s nařízeními daných zemí a optimalizovat placení DPH v zahraničí.

Naše řešení daňových zastupování

Identifikace rizik a příležitostí, zjednodušení a zajištění operací souvisejících s DPH

Naši odborníci nabízejí různá celní řešení od nejstrategičtějších k nejoperativnějším

 • Sledování legislativy
 • Audit a inženýrství fyzických a fakturačních toků
 • Návrh optimalizovaných řešení
 • Technické poradenství (procesy, IT, účetnictví)
 • Místní registrace k DPH
 • Správa přiznání k DPH a Intrastat
 • Měsíční hlášení
 • Pomoc při daňových a celních kontrolách
 • Podpora v případě soudních sporů
 • Správa DPH z obchodních výdajů

Kombinované expertní znalosti: Cla – daňová zastupování – logistika

Posílení a zlepšení konkurenceschopnosti vašeho dodavatelského řetězce

Synergie mezi naším celním a daňovým zastupováním a know-how v oblasti logistiky vám na trhu poskytne jedinečné expertní znalosti.

Naše síla spočívá v naší schopnosti kombinovat celní, daňové a logistické inženýrství (nalezení nejkonkurenceschopnějšího řešení) s taktickým know-how začleněním našeho dispečinku, řízení toku a systému sledování a trasování.

Využijte expertní znalosti GEFCO naplno!

 • Finanční zisky a optimalizace cashflow
 • Větší efektivita dodavatelského řetězce
 • Rozvoj vašich aktivit

Leaflet Daňové zastoupení

Zajištění spolehlivosti a bezpečnosti postupů daňových zastupování

pdf, 438 KB

Stáhnout

> 25

let daňového zastupování

> 100

klientů po celém světě

> 2800

přiznání k DPH a Intrastat

Proč GEFCO?

 • Jednoduchá komunikace i řešení

  • Jedno kontaktní místo
  • Logistika řešená komplexně
  • Celní řízení řešíme my
 • Maximální efektivita

  • Bezchybný provoz
  • Optimalizace a snižování nákladů
  • Zkrácení doby dodání
 • 360° viditelnost

  • Vše můžete sledovat v reálném čase
  • Řízení výkonnosti
  • Řízení mezinárodních toků pomocí Control Tower

Sdílet