Přístupnost

Rozumíte brexitu?

Často kladené otázky

 

Co je brexit?

Brexitem se rozumí odchod Spojeného království z Evropské unie.

 

Co je přechodné období?

Přechodné období pokrývá dobu, během které budou EU a Spojené království jednat o svých budoucích vztazích. Začíná dnem, kdy Británie opustí EU a končí 31. prosince 2020 nebo koncem roku 2021, pokud se obě strany dohodnou na prodloužení před 30. červnem 2020. Během přechodného období zůstane v platnosti velká část aktuálních pravidel.

 

Co se změní z celního hlediska, jak se Spojené království stane „třetí zemí“ (v případě brexitu bez dohody)?

Vzhledem k obnovení hranic bude potřeba dbát na celní předpisy platní pro zahraniční obchod.

 

Jak zpracovat celní formality?

Celní prohlášení můžete zpracovat sami, ale bez správné znalosti právních předpisů byste se měli obrátit na zkušeného celního poradce, jako jsou například týmy GEFCO.

 

Co je číslo EORI?

Economic Operator Registration and Identification (EORI) je jedinečný evropský kód, který právnickým osobám umožňuje vykonávat celní operace v EU. Je povinností mít číslo EORI před začátkem jakéhokoli celního odbavení. Když Británie opustí evropský systém EORI, všechny britské EORI čísla ztratí svou platnost. Všechny podnikatelské subjekty, které chtějí i nadále obchodovat v Británii tak budou muset požádat o nové britské EORI číslo.

 

Co se stane po brexitu, pokud chci vyrábět/nakupovat zboží v/ze Spojeného království?

Zboží ztratí svůj status původu EU,

  • Pokud vyrábíte v EU a většina z vašich surovin pochází ze Spojeného království
  • Pokud vyrábíte ve Spojeném království

 

Budu potřebovat speciální dokumenty na import do Spojeného království nebo EU?

S obnovením hranic budete potřebovat příslušné dokumenty – fakturu, balící seznam, jakoukoli dovozní licenci nebo osvědčení o původu a speciální certifikáty jako fytosanitární nebo zdravotnická osvědčení. Další potřebné dokumenty závisí od typu přepravovaného zboží.

 

Budu muset platit clo při dovozu?

V případě že nedojde k dohodě, bude potřeba zaplatit clo ve Spojeném království nebo v EU. V EU budou platit základní pravidla Světové obchodní organizace (WTO) na výrobky z Británie a v Británii budou platit nová cla podle HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs)