Přístupnost

Právní

Právní upozornění

 

GEFCO

Společnost s ručením omezeným s kapitálem ve výši 8 000 000 EUR
Obchodní rejstřík: RCS Nanterre č. 542 050 315 00 481
DIČ: FR 83 542 050 315

 

Centrála

20-22 rue Jean Jaurès  CS40060
92815 Puteaux Cedex
Tel.: + 33 (0)1 49 05 21 21

 

AUTORSTVÍ

Tyto webové stránky byly vytvořeny společností Plan-Net a jsou hostovány společností Ikoula.

 

DŮLEŽITÉ

Veškeré údaje obsažené na těchto webových stránkách (texty, fotografie, ilustrace, ikony, animace, databáze, atd.) jsou výhradním majetkem společnosti GEFCO nebo jsou používány s výslovným souhlasem jejich vlastníka. 
Informace o službách a jejich charakteristiky jsou platné k okamžiku zveřejnění nebo aktualizace na různých stránkách webu. Slouží pouze k informačním účelům a nesmí být považovány za smluvně závazné.

Skupina GEFCO si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit informace zde uvedené, aniž by byla povinna tento dokument aktualizovat. Pokud se i přes péči věnovanou tvorbě těchto webových stránek domníváte, že obsahují chybu, neváhejte nás kontaktovat.

Vstupem na tyto webové stránky skupiny GEFCO souhlasíte, že budete jednat v souladu s francouzskými právními předpisy o autorských právech a obecněji s mezinárodními dohodami a smlouvami obsahujícími ustanovení týkající se ochrany autorských práv. Jste tedy povinni zdržet se: stahování, úplného nebo částečného rozmnožování, prodeje, distribuce, vydávání, publikování a sdělování v jakékoli podobě údajů nebo děl chráněných autorskými právy, které se nacházejí na webových stránkách GEFCO, bez předchozího a konkrétního písemného povolení držitele autorských práv souvisejících s reprodukovaným dílem nebo údaji.

V některých částech („Seznam kontaktů“, „Lidské zdroje“, „Kontakt“) vás můžeme žádat o dobrovolné poskytnutí údajů osobní povahy, například vašeho jména, adresy a e-mailové adresy. Tyto údaje nám umožňují reagovat na vaše připomínky nebo žádosti o poskytnutí informací. Upozorňujeme, že nemáme v úmyslu zasílat vám e-maily spontánně, tj. jinak než jako odpověď na vaši žádost.

Soubory cookie používáme, abychom mohli neustále vylepšovat webové stránky www.gefco.net a účinně naplňovat očekávání spotřebitelů. Veškeré informace o souborech cookie a jejich vypnutí jsou k dispozici na stránce se Zásadami používání souborů cookie.

Každý návštěvník těchto webových stránek, který skupině GEFCO poskytne údaje, jí tím uděluje plné právo nakládat s těmito údaji a pověření k jejich neomezenému používání. Údaje takto poskytnuté návštěvníky nejsou považovány za důvěrné a musí být přesné, zákonné a nepůsobit škodu zájmům třetích stran. Tato webová stránka je hlášena u Commission Nationale de l´Informatique et des Libertés (francouzské agentury pro ochranu osobních údajů) v souladu s ustanoveními francouzského zákona ze dne 6. ledna 1978. Každá osoba uvedená na těchto webových stránkách může uplatnit právo na přístup, změnu, opravu nebo zadržení údajů, které se na ně vztahují, a to písemně na následující adresu:

Obchodní a marketingové oddělení skupiny GEFCO
77/81, rue des Lilas d’Espagne 
92402 Courbevoie Cedex
Tel.: + 33 (0)1 49 05 21 21