Personální politika skupiny

Skupina GEFCO se snaží demonstrovat své personální hodnoty všude po světě. Prioritou skupiny je úspěšná integrace každého zaměstnance a jeho vedení v průběhu kariérního postupu při současném dodržování zásad etiky a odpovědnosti.

 • Prostřednictvím naší mezinárodní sítě 41 dceřiných společností chceme posílit naši globální přítomnost a rozvíjet naše logistické odborné znalosti v oblastech silného růstu.

  Při dosahování těchto cílů se spoléháme na odborné znalosti našich zaměstnanců a vždy se snažíme získávat ty nejlepší talenty v klíčových oblastech.

  Vaše výhody pro práci v zahraničí:

  • znalost cizích jazyků,
  • odborné zkušenosti v oblasti logistiky,
  • znalost informačních systémů.
 • Rozvoj kompetencí a potenciálu našich zaměstnanců na všech úrovních a v rámci všech našich oblastí je důležitým požadavkem pro rozšiřování naší skupiny.

  Bez ohledu na pracoviště, na kterém pracujete, vám zaručujeme stejnou úroveň a stejný obsah školení.

  Vaše osobní pokroky přispívají k úspěchu celé skupiny. Protože požadavky našich zákazníků se neustále rozvíjí, zavázali jsme se pravidelně obnovovat vaše znalosti tak, aby odpovídaly novým výzvám podnikání. 

  Naši zaměstnanci mohou po celou dobu svého působení v GEFCO projít řadou školení, jako jsou například:

  • vyjednávání,
  • řízení projektů,
  • řízení týmu,
  • bezpečnost,
  • informační systémy,
  • cizí jazyky.
 • Skupina GEFCO se ve světě logistiky vymezuje prostřednictvím kultury odpovědnosti formované našimi zkušenostmi v oboru. Týmový duch skupiny přispívá ke vštěpování a šíření našich hodnot a zásad etiky po celém světě.

  Naše pracovní podmínky jsou navrženy tak, aby byla zaručena vaše bezpečnost a příjemné prostředí. Při dosahování tohoto cíle skupina GEFCO úzce spolupracuje se sociálními partnery.

  V roce 2010 jsme definovali zásady řízení rizik na pracovišti zavedením systému SMST. Tento přístup zahrnuje manažery, zaměstnance a subdodavatele. Činí všechny zainteresované osoby odpovědnými s ohledem na rizika a učí je zajišťovat jejich vlastní bezpečnost a bezpečnost lidí okolo nich.

 • Jsme přesvědčeni, že rozmanitost je hlavním zdrojem společenského bohatství a konkurenceschopnosti. Snažíme se proto tohoto cíle dosáhnout prostřednictvím rovných příležitostí a antidiskriminačních praktik při náboru pracovníků, stejně tak jako prostřednictvím rovných příležitostí v rámci odborné přípravy a profesního růstu.Vedeme proaktivní politiku pro podporu integrace a poskytnutí jistoty zaměstnání zdravotně hendikepovaných zaměstnanců. A to zejména prostřednictvím zvyšování povědomí a vzdělávacích kampaní pro všechny zaměstnance.

  Některé příklady kroků učiněných skupinou:

  • Podepsání dohody o zdravotně hendikepovaných osobách ve Francii v roce 2008. Počet zaměstnanců se zdravotním postižením neustále stoupá a k dnešnímu dni představuje čtyři procenta našich zaměstnanců.
  • Zvyšování povědomí manažerů o integraci zdravotně hendikepovaných zaměstnanců v rámci společnosti GEFCO Argentina.
  • Partnerství mezi společností GEFCO Česká republika a výrobcem kancelářského nábytku, který zaměstnává osoby se zdravotním postižením.
  • Spolupráce mezi společností GEFCO Germany a vládou týkající se přizpůsobeného pracovního nebo bezpečnostního vybavení (například ergonomické židle).
  • Skupina GEFCO prosazuje rozmanitost a genderové vyvážení kolektivů ve všech oblastech podnikání.
  • Zaručuje rovné odměňování. 
  • Umožňuje rozvoj za stejných podmínek pro muže i ženy a zaručuje rovný přístup k odbornému vzdělávání všech svých zaměstnanců.