Přístupnost

Železniční spojení na trase Česká Republika – Čína posíleno

30 červen 2017

Přeprava zboží po tzv. hedvábné stezce probíhá různým způsobem, který závisí na specifikaci přepravovaného zboží. Nejlevnější, ale časově nejdelší je námořní přeprava, obvykle kombinována s pozemní, silniční přepravou.

Produkty, u kterých je primárně požadavek na rychlý transfer, jsou mezi kontinenty přepravovány letecky. Stále častěji je díky dobré síti v regionu, rychlosti a spolehlivosti poptávána právě železniční přeprava.

V oblasti železniční přepravy z a do Ruska, resp. Číny je dle finální destinace možno využít více než 20 různých tras. Díky přednostnímu přístupu k 85 200 km železnic provozovaným partnerem a majoritním akcionářem společnosti GEFCO- RŽD Russian Railways, nabízí GEFCO přístup ke všem hlavním strategickým trasám mezi Evropou, Čínou a Ruskem. Tato železniční síť v oblasti 1520 (pozn.: bývalé státy SNS, Gruzii, Pobaltí, Finsko a Mongolsko) je z hlediska velikosti a hustoty druhou největší železniční sítí na světě, je tedy ideálním řešením pro optimalizaci pravidelné přepravy mezi regionem střední Evropy a středoasijskou zónou. 

Trasu mezi Českou republikou a Čínou urazí zboží po železnici za 15-20 dní, což je zhruba poloviční čas oproti námořní dopravě. Krátké doby přepravy je dosahováno i přes nutnost dvojí překládky z rozchodu 1490 na 1520 a zpět. Výhodou oproti letecké přepravě je naopak nízká cena a zanedbatelný není ani environmentální aspekt, kdy železnice nahrazuje ekologicky méně šetrnou kamionovou přepravu, která je v regionu Asie a východního Ruska komplikovaná kvůli nedostatečné silniční infrastruktuře. 

Železnice a drahé zboží se již nevylučují

V poslední době došlo k velkému zlepšení v oblasti zabezpečení zboží dopravovaného po železnici. Dnes již tedy není pravidlem, že se touto cestou dopravuje pouze levné zboží, svůj prostor si v železniční přepravě našla např. i elektronika či dražší náhradní díly pro segment automotive. Společnost GEFCO umožňuje klientům trackování zásilek po celou dobu přepravy  a na lince z/do Asie je schopná zajistit také přepravu zboží vyžadující stabilní teploty bez velkých výkyvů, nebo transfer luxusnějšího textilu přímo na ramínkách. 

 

Možnosti železniční přepravy ČR - Čína

  • Kombinovaná přeprava: různé druhy přepravy lze kombinovat s jednou nebo více překládkami. GEFCO zajistí naložení zboží do intermodálních přepravních jednotek (ITU), tedy návěsu či kontejneru. 

  • Železniční přeprava v režimu door-to-door: zajistíme vyzvednutí zásilky přímo u klienta, naložení na vlak, následnou železniční přepravu, celní odbavení a doručení do cílové destinace. 

  • Ucelený vlak: Chcete-li převézt velký objem zboží, na stanovených koridorech je možné vyčlenit celý vlak. 

  • Jednotlivý vagón: V případě, že má klient méně zboží, může zvolit k přepravě pouze tolik vagónů, kolik potřebuje, tzn. i jeden jediný.  

  • Nadměrný náklad: Železnice je ideální možnost, jak doručit i zboží nevyhovující parametrům pro přepravu v inermodálních přepravních jednotkách (ITU), tj. zboží, které neodpovídá normám pro vagony nebo vyžaduje zvláštní zacházení.

Sdílet