Přístupnost

Společnosti GEFCO a Talan se spojují aby vytvořili společný podnik v oblasti servisní techniky pro automobilový trh

14 červen 2018

Skupina GEFCO, globální poskytovatel služeb v oblasti dodavatelských řetězců pro průmysl a přední evropský poskytovatel logistických služeb pro automobilový průmysl se spojuje se společností Talan, předním evropským hráčem v oblasti agilního transformačního poradenství. Společně budou obě firmy navrhovat a nabízet řešení pro automobilový trh.

Společnosti GEFCO a TALAN podepsaly memorandum o spolupráci, jehož cílem je nabídnout řešení spojující digitální a fyzikální technologie pro automobilový průmysl. Součástí dohody je vytvoření společného podniku, který oběma partnerským subjektům umožní propojit odborné znalosti a know-how v dané oblasti- GEFCO přispěje svou kvalifikací lídra v oblasti automobilové logistiky, znalostí B2B trhů a také silou své mezinárodní sítě, TALAN nabídne znalosti z oblasti nových informačních technologií, např. internet věcí, umělá inteligence a blockchain i agilní metody.

Společný podnik, který s firmou TALAN zakládáme, přináší rozhodující pokrok v oblasti automobilové logistiky. Ta je již nyní od základu měněna díky masivnímu využívání digitálních technologií,
„Spolupráce partnerů, jejichž schopnosti se navzájem doplňují, jde ruku v ruce s naší strategií rozvoje inovací a je klíčem k budoucímu růstu společnosti.

Luc Nadal, předseda představenstva společnosti GEFCO

Jedním ze strategických cílů společnosti GEFCO je kontinuální podpora inovací v rámci Skupiny, stejně jako při spolupráci s externími partnery. GEFCO se chce stát lídrem i v oblasti transformace segmentu logistiky a přepravy. Důkazem je i nedávno uzavřené partnerství s technologickým akcelerátorem Techstars.

Vytvoření společného podniku s firmou GEFCO představuje novou etapu dlouhodobé oboustranné spolupráce. V době, která vyžaduje odvážný přístup, budujeme nové formy podnikání tím, že nabízíme naše technologické znalosti v duchu kolektivní inteligence ve spolupráci s našimi partnery,

Mehdi Houas, předseda skupiny TALAN

Společný projekt podporuje politiku inovace, kterou se skupina TALAN řídí již od svého vzniku a posiluje ji svou prací pro velké poskytovatele služeb a společnosti prostřednictvím inovativních řešení. A protože je kolektivní inteligence součástí DNA společnosti TALAN, podporuje iniciativy, které povzbuzují zaměstnance, aby společně pracovali na využívání technologií dneška a podíleli se na tvorbě systémů budoucnosti.

SKUPINA TALAN

Společnost TALAN už více než 15 let poskytuje poradenství společnostem, jimž zabezpečuje podporu a implementuje transformační plány ve Francii a také v zahraničí. Skupina působí na 4 kontinentech, má cca 2.500 zaměstnanců a její příjmy do konce roku 2018 dosáhnou 250 milionů EUR. Společnost TALAN plánuje v roce 2018 přijmout 900 nových zaměstnanců. Pro společnost jsou inovace motorem dalšího vývoje. Korporacím pomáhá zvládat technologické změny, jako jsou big data, Internet věcí (IoT), blockchain  a umělou inteligenci. Společnost TALAN, která se spolu s lídry odvětví a politiky objevuje na významných obchodních akcích jako například Viva Technology, pravidelně hovoří o tématech, která souvisí s těmito revolučními technologiemi (Syntec Numérique, francouzské parlamentní fórum o umělé inteligenci, Smart City Paris atd.).

Sdílet