Přístupnost

Skupina GEFCO zveřejnila výsledky za rok 2016

29 květen 2017

Skupina GEFCO, globální hráč v segmentu průmyslové logistiky a evropský leader v oblasti automotive logistiky, dosáhl v roce 2016 obratu ve výši 4,2 miliard €.

Luc Nadal, předseda správní rady skupiny GEFCO: „Rok 2016 byl pro skupinu GEFCO vynikajícím rokem. Výsledky za uplynulé období potvrzují správnost našich strategických rozhodnutí v souvislosti s komerčním zaměřením, stejně jako vysokou kvalitu provozních procesů GEFCO. Tyto výsledky odrážejí naši schopnost generovat skutečné hodnoty na všech stupních dodavatelského řetězce našich průmyslových zákazníků a posilovat tak jejich konkurenceschopnost. Díky restrukturalizaci naší tržní nabídky jsme v roce 2016 v oblasti výrobního průmyslu navázali nové obchodní vztahy, ale zároveň posílili partnerství s našimi dlouhodobými zákazníky.“ 

Potvrzená provozní a finanční výkonnost

Obrat skupiny GEFCO překročil v roce 2016 4,2 miliardy €, což představuje meziroční nárůst o 1,3 %.  Tento růst lze přičíst dobrému výkonu evropského automobilového trhu se silným zaměřením na strategické zákazníky.
Činitel EBITDA dosáhl v roce 2016 hodnoty 172,8 miliónů €, což ve srovnání s rokem 2015 představuje zvýšení o 32,1 %. Tento markantní nárůst ziskovosti je výsledkem aktivního postupu skupiny na poli optimalizace nákupu a pokračujícího snižování fixních nákladů. Výsledek je v souladu s plánem na posílení výkonnosti skupiny, jehož realizaci GEFCO zahájilo v polovině roku 2014 v zájmu posílení nákladové flexibility a obchodního modelu se zmírněnou přímou závislostí na aktivech.

Hlavní ukazatele růstu se soustřeďují na vývoj obchodní strategie GEFCO, důraz je kladen na flexibilitu nákladů a kvalitu provozních procesů, jakož i na vylepšenou investiční strategii. Jmenované priority, ve spojení s účastí a činností komerčních týmů, posílily pozici skupiny jako jednoho z deseti hlavních evropských logistických integrátorů i jeho globální špičkovou pozici na poli logistiky hotových vozidel (FVL).

 

Diverzifikace jako katalyzátor růstu

Výsledky skupiny za rok 2016 odrážejí především význam i implementaci diverzifikační strategie.
Skupina GEFCO původně vznikla k zajištění logistických potřeb automobilového průmyslu a je logistickým partnerem několika špičkových průmyslových výrobců a dodavatelů, jimž kompletně spravuje a optimalizuje jejich složité dodavatelské řetězce. Nové kontrakty uzavřené roku 2016 se společnostmi Renault Nissan, VWG Audi, TOYOTA, BMW a Talgo znovu potvrzují schopnosti skupiny nabízet pokroková, atraktivní a účinná logistická řešení pro příslušná odvětví.
Exkluzivní smlouva v hodnotě 8 miliard € se skupinou PSA Group o podpoře globálních strategických ambicí prostřednictvím optimalizace globálního dodavatelského řetězce po dobu více než pěti let je pak novým projevem důvěry ve skupinu GEFCO a v hodnotu jejích služeb. Uzavřená smlouva se týká vývoje a implementace globálních logistických a přepravních řešení pro tři značky skupiny PSA Group: Peugeot, Citroën a DS. Zahrnuje řízení a optimalizaci kompletního dodavatelského řetězce od zajišťování zdrojů komponent pro výrobní a montážní závody až po distribuci kompletních vozidel a náhradních dílů.

V souladu se svou diverzifikační strategií skupina GEFCO roku 2016 uzavřela nové kontrakty se zákazníky i v dalších sektorech, např. high-tech a vybavení domácností (Samsung, TPV Technology) a ve spotřebitelsky orientovaných segmentech, např. farmaceutický průmysl, biotechnologie a zdravotnictví (Zentiva, Artsen Zonder Grenzen (Médecins Sans Frontière) Nizozemí, CEVA Santé Animale Rumunsko).

 

Globální expanze

Prostřednictvím mezinárodní sítě, jež pokrývá více než tři stovky regionů, nabízí GEFCO přizpůsobená logistická řešení k podpoře rozvoje logistických řešení u svých mezinárodních zákazníků.
Roku 2016 úspěšně dokončená akvizice v podobě integrace holandské společnosti IJS Global, která se specializuje na zasilatelství, posílila globální přítomnost skupiny GEFCO i její nabídku ve vůbec největších zasilatelských regionech. Kromě USA došlo k rozvoji služeb v Číně, Jižní Asii a Austrálii.
Akvizice společnosti IJS Global umožnila skupině zvýšení počtu dceřiných společností na 45 a poskytování globální logistické nabídky průmyslovým zákazníkům na pěti kontinentech. Původně holandská společnost IJS se specializuje na přepravu farmaceutických produktů, produktů high-tech a produktů pro letecký průmysl. Její začlenění do skupiny GEFCO tak urychlilo diverzifikaci portfolia zákazníků společnosti.

 

Vyhlídky

V převážně pozitivním hospodářském prostředí pracuje skupina GEFCO na dosažení růstu a dobrého výkonu i v roce 2017, a to zejména v těchto oblastech:

  • Schopnost zajišťovat požadavky zákazníků při současném poskytování vysoké kvality provozních procesů.
  • Efektivní řízení nákladů ve spojení s flexibilním obchodním modelem a globální sítí k zajišťování potřeb vlastních průmyslových zákazníků.

Tato aktiva skupině GEFCO umožní posilování své konkurenceschopnosti a zvyšování ziskovosti.

Luc Nadal uzavírá: „Během roku 2016 se noví strategičtí zákazníci rozhodli ke spolupráci se skupinou GEFCO. Tato skutečnost dokládá naši atraktivitu i naše zkušenosti na poli optimalizace komplexních dodavatelských řetězců v globálním měřítku. Naším cílem pro rok 2017 je rozšíření činností v segmentu logistiky kompletních vozidel (FVL) a pokračování v rozvoji našich odborných schopností v oblastech pozemní přepravy, provozu skladů, implementace recyklovatelných obalů, zasilatelství a 4PL prostřednictvím testování nových technologií a uzavírání nových partnerství. V tomto kontextu GEFCO jedná a vyvíjí aktivitu elektronického obchodování v oblasti komplexních produktů a zásobovací logistiky“.

Sdílet