Přístupnost

Skupina GEFCO získala zakázku v hodnotě 8 miliard EUR na optimalizaci globálního dodavatelského řetězce skupiny PSA

03 listopad 2016

Skupiny PSA a GEFCO podepsaly novou exkluzivní smlouvu v hodnotě 8 miliard EUR, na základě které bude skupina GEFCO řídit a optimalizovat kompletní globální dodavatelský řetězec výrobce automobilů PSA.

Tato smlouva potvrzuje, že skupina GEFCO, je hlavním dodavatelem skupiny PSA pro Evropu, zatím co ve světě zastává pozici dvojky. Tato smlouva nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2017 a bude platná po dobu pěti let.

V souladu se svými cíli pro ziskový růst stanovenými v rámci plánu urychlení (Push to Pass) bude skupina PSA schopna dále zlepšovat svoji provozní výkonnost prostřednictvím této smlouvy, jež je dalším dokladem důvěry, které se těší týmy skupiny GEFCO, a spolehlivosti služeb, které tato skupina poskytuje.

Globálně integrovaná logistická a přepravní řešení

Na základě uvedené smlouvy skupina GEFCO navrhne a implementuje globální logistická a přepravní řešení pro tři značky náležející do skupiny PSA: Peugeot, Citroën a DS. Bude řídit a optimalizovat celý dodavatelský řetězec, od zajišťování komponent pro výrobní a montážní závody po distribuci hotových vozidel. Kromě těchto logistických služeb spojených se vstupními a výstupními toky bude skupina GEFCO odpovídat za distribuci náhradních dílů.

Toto strategické partnerství je potvrzením odborné úrovně skupiny GEFCO v oblasti návrhu a optimalizace komplexních dodavatelských řetězců. Jako poskytovatel 4PL logistických modelů bude skupina GEFCO představovat výhradního partnera skupiny PSA, co se týká implementace optimalizovaných multimodálních procesů, které kombinují železniční, silniční, námořní, leteckou a vnitrostátní lodní přepravu za účelem vytváření kompletních řešení. Bude rovněž odpovídat za koordinaci dodavatelů podílejících se na dodavatelském řetězci vybraných na základě výběrových řízení. Jádrem integrované role skupiny GEFCO bude uplatňování jejích pokročilých logistických dovedností v kombinaci s vysoce výkonnými systémy správy informačních technologií a dat s cílem poskytování možnosti sledování procesů v reálném čase a zajištění bezproblémové interakce dodavatelských, skladovacích a distribučních řetězců.

Tato smlouva bude zahrnovat všechny země (tj. přibližně 50 zemí), ve kterých skupina PSA momentálně působí, ať v oblasti výroby, nebo distribuce. Její implementace zvýší kupní sílu a možnosti sdílení ve skupině GEFCO ve prospěch všech jejích zákazníků.

 

Strategické partnerství pro obě strany

„Tato smlouva bude silným stimulem pro zlepšení provozní výkonnosti skupiny PSA. Máme maximální důvěru ve schopnost skupiny GEFCO být naším partnerem v procesu naší náročné transformace, využívání nových obchodních příležitostí a rozvoje v mezinárodním měřítku,“ Yannick Bézard, výkonný viceprezident skupiny pro nákup.

Skupina PSA se skupinou GEFCO jako logistickým specialistou spolupracuje také na rozvoji řešení dodavatelského řetězce a výroby pro budoucí projekty, které mají být realizovány ve spolupráci s externími partnery nebo samostatně.

„Skupina GEFCO si váží toho, že si ji skupina PSA vybrala jako důvěryhodného strategického partnera. Všechny týmy skupiny GEFCO se aktivně podílejí na plnění potřeb našich zákazníků týkajících se efektivity,“ řekl Luc Nadal, předseda správní rady skupiny GEFCO. „Naše týmy dennodenně demonstrují svoji schopnost podporovat naše zákazníky v růstu na mezinárodní úrovni a současně jim pomáhat vyrovnat se s výzvami spojenými s dlouhodobým růstem a ziskovostí.“

 

Informace o skupině PSA

Skupina PSA s ročními prodeji a výnosy ve výši 54 miliard EUR v roce 2015 navrhuje jedinečná řešení v rámci automobilového odvětví a poskytuje řešení mobility nabízející svobodu a potěšení zákazníkům po celém světě. Skupina využívá modely pocházející od jejích tří značek: Peugeot, Citroën a DS a také širokou nabídku služeb spojených s mobilitou a chytrými technologiemi prostřednictvím své značky Free2Move s cílem plnění neustále se vyvíjejících potřeb a očekávání uživatelů automobilů. Skupina PSA je evropským lídrem, co se týká snižování emisí CO2, s průměrnou dosaženou úrovní 104,4 gramů CO2 na kilometr v roce 2015 a jeden z prvních inovátorů v oblasti autonomních a připojených automobilů s 1,8 miliony prodaných vozidel tohoto typu po celém světě. Skupina se zapojuje také do finančních aktivit prostřednictvím banky Banque PSA Finance a do produkce vybavení pro automobilový průmysl prostřednictvím společnosti Faurecia. Další informace o skupině PSA naleznete na adrese groupe-psa.com/en.

Sdílet