Přístupnost

Skupina GEFCO potvrzuje růst a dobré výsledky v 1. pololetí roku 2017

20 září 2017

Skupina GEFCO, globální hráč v segmentu průmyslové logistiky a evropská špička v oblasti automobilové logistiky, dosáhla v 1. polovině roku 2017 rekordního obratu ve výši 2,262 miliardy eur (nárůst o 1,9 %) a zisku před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) ve výši 115 milionů eur (nárůst o 25,8 %).

Luc Nadal, předseda správní rady skupiny GEFCO: „Výsledky skupiny GEFCO z pololetí roku 2017 potvrzují pozitivní trend provozní a finanční výkonnosti skupiny, který se projevil již v roce 2016. EBITDA dosažená za první půl rok letošního roku je o 25,8 % vyšší než ve stejném období roku předchozího. Růst obratu o 1,9 % pak dokazuje pevnost partnerství GEFCO s našimi stálými zákazníky a konstantně narůstající obchodní výkonnost ve vztahu k naší širší klientské základně, kde jsou letošní výsledky o 6 % lepší.“

 

Potvrzená provozní a finanční výkonnost

V prvním pololetí roku 2017 dosáhla skupina GEFCO obratu 2,262 miliardy eur, což je o 1,9 % lepší výsledek, než ve stejném období roku 2016. Markantní nárůst byl podpořen především znovuoživením evropského automobilového trhu, posílením evropské ekonomiky, ale i dlouhodobou strategií zaměřenou na rozšiřování portfolia zákazníků v rámci globálních aktivit skupiny.

Zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) za prvních šest měsíců roku 2017 vzrostl na 114,8 milionu eur, což představuje nárůst o 25,8 % v porovnání s prvním pololetím roku 2016. Tento výrazný růst ziskovosti je výsledkem aktivního postupu skupiny GEFCO v oblasti optimalizace nákupů a snižování fixních nákladů. K dosaženému výsledku a efektivní správě nákladů přispěl i „asset-light“ obchodní model celé společnosti. Skupina GEFCO je vzhledem k velmi nízkému zadlužení ve skvělé finanční kondici.

 

Růst díky diverzifikaci

Skupina GEFCO se, díky svým zkušenostem získaným po dobu více než 65 let, kdy působí v oblasti automobilového průmyslu, jedné z nejsložitějších a nejnáročnějších oblastí logistiky, věnuje správě a optimalizaci složitých dodavatelských řetězců v globálním měřítku. Nové kontrakty uzavřené v roce 2017 jsou konkrétním důkazem hodnoty jejího jedinečného know-how. Konstatování potvrzuje především pokračující partnerství se společností Volkswagenv Argentině, konkrétně v závodech Rosario a Buenos Aires, se společností Auto 1, předním poskytovatelem služeb elektronického prodeje ojetých automobilů ve střední Evropě, a se společností BMW ve Velké Británii, kde skupina GEFCO nabízí široké portfolio služeb od správy vozidel a dílů pro nové automobily i motocykly, až po servis spojený s řešením vyřazování vozidel z firemních flotil po ukončení doby užívání a kompletní přípravu těchto ojetých vozů k prodeji. 

GEFCO nabízí klientům své cenné zkušenosti s cílem přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti v různých průmyslových sektorech. Rostoucí počet klientů z odlišných oblastí je dalším důkazem odborných kvalit celé skupiny. Příkladem může být francouzská oděvní značka Kiabi, s níž GEFCO ve spolupráci nejen pokračuje, ale v první polovině roku 2017 rozšířilo spolupráci o logistiku pro obchody značky v regionech Normandie a jihozápadní Francie, nebo přední petrolejářská společnost z Velké Británie dodávající maziva pro Společenství nezávislých států s multimodálním logistickým řešením. Úspěšnou orientaci na diverzifikaci portfolia klientů skupina GEFCO potvrdila spoluprací s firmami z dnes velmi dynamické oblasti biotechnologií a zdravotnictví, kde došlo k rozšíření služeb poskytovaných společnosti Mundipharma Medical Company. I v roce 2017 pokračují také aktivity skupiny v humanitární oblasti.

Sdílet