Přístupnost

Skupina GEFCO mění složení výkonného výboru i kompetence jeho členů

09 červen 2017

Skupina GEFCO, globální hráč na poli průmyslové logistiky a přední evropský poskytovatel logistických služeb pro automobilový průmysl doplňuje svůj výkonný výbor jmenováním nového člena a zároveň mění kompetence dvou dosavadních členů.

Emmanuel Cheremetinski, výkonný viceprezident pro pozemní přepravu, logistiku hotových vozidel, skladování a recyklovatelné obaly

Emmanuel Cheremetinski je členem výkonného výboru skupiny GEFCO od roku 2015. Je výkonným viceprezidentem pro pozemní přepravu (OVL), která zahrnuje skladování, používání vratých obalů (WRP) a logistiku hotových vozidel (FVL). 

Emmanuel Cheremetinski bude i nadále odpovídat za funkční a strategické vedení aktivit v oblasti pozemní přepravy, logistiky hotových vozidel a vratných obalů. Jeho cílem bude definovat jejich orientaci, monitorovat výkonnost a poskytovat nezbytnou podporu dceřiným společnostem.

Po desetiletém působení na různých pozicích v bankovním sektoru přešel Emmanuel Cheremetinski v roce 2005 ke společnosti SNCF, aby zde přispěl k zahájení konkurenční soutěže na trhu železniční přepravy v Evropě. Začínal jako ředitel železničních společností v Beneluxu a Itálii, poté byl jmenován ředitelem s mezinárodní působností. V roce 2010 nastoupil Cheremetinski do výkonného výboru skupiny Touax, správce logistických aktiv, kde rozvíjel úsek říční přepravy na rozvojových trzích (v Africe a Jižní Americe).

V červnu 2015 přichází do skupiny GEFCO, kde je pověřen strategickým a funkčním řízením sektoru pozemní přepravy. Absolvoval školu Ecole Centrale Paris a v roce 1995 získal také titul z ekonomie.

Pierre-Jean Lorrain, výkonný viceprezident v CEBAME & EUROMED

Dříve výkonný viceprezident pro střední Evropu, balkánské země a oblast Středního východu (CEBAME) přebírá nyní nově také vedení regionu EUROMED. Ve své funkci bude řídit integrované aktivity v rámci těchto dvou regionů a přispívat k vytváření spolupráce a sdílení prostředků.

Pierre-Jean Lorrain zahájil svoji kariéru jako projektový manažer v oblasti informačních technologií ve skupině UNILOG. V roce 1989 přešel ke skupině GEFCO jako projektový manažer v oblasti informačních technologií, vedl řadu projektů v oblasti logistiky hotových vozidel a v roce 2001 se stal manažerem pro logistiku hotových vozidel ve společnosti GEFCO UK. V letech 2006-2010 řídil obchodní jednotku distribuce vozidel v sídle skupiny GEFCO a v roce 2010 byl jmenován výkonným ředitelem italské dceřiné společnosti. V roce 2013 se stal ředitelem pro oblast střední Evropy, balkánských zemí a Středního východu ve společnosti GEFCO a byl jmenován členem výkonného výboru skupiny.

Pierre-Jean Lorrain je absolventem oboru informačních technologií na univerzitě v Nancy (1982). 

Emmanuel Delachambre, výkonný viceprezident ve společnosti GEFCO France

Emmanuel Delachambre byl jmenován výkonným viceprezidentem společnosti GEFCO France a členem výkonného výboru skupiny GEFCO.

Emmanuel Delachambre přišel do skupiny GEFCO v roce 2013 jako zástupce ředitele odpovědný za výkonnost a trvalé zlepšování výkonnosti společnosti GEFCO France. V roce 2015 byl jmenován zastupujícím výkonným ředitelem GEFCO France.

Svoji kariéru zahájil v oblasti účetních auditů, následně zastával několik pozic ve FRET SNCF až do roku 2006, kdy se přesunul do velké železniční společnosti VFLI. Zastával také pozici výkonného ředitele ve společnosti Euro Cargo Rail.

V roce 1992 získal Emmanuel Delachambre titul na škole EDHEC Business School. 

Sdílet