Přístupnost

Silný, vzestupný trend ziskovosti ve skupině gefco během prvních šesti měsíců roku 2016

27 září 2016

Skupina GEFCO, globální hráč v oblasti průmyslové logistiky a evropský lídr v oboru logistiky pro automobilový průmysl, vytvořila za první pololetí roku 2016 celkový obrat 2,2 miliardy eur, což je až o 3,5 % více v porovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Jak řekl Luc Nadal, předseda správní rady skupiny GEFCO: „Tyto pozitivní výsledky za první polovinu roku 2016 odrážejí velkou schopnost skupiny GEFCO zvyšovat svoji konkurenceschopnost a současně svým zákazníkům nabízet nejlepší logistická řešení, a to i v nestabilním ekonomickém prostředí.“

EBITDA za prvních šest měsíců roku dosahuje 91,3 miliardy eur, tedy o 27,5 % více v porovnání s prvním pololetím roku 2015. Toto zásadní zvýšení ziskovosti je výsledkem aktivní politiky zavedené společností GEFCO, která se zaměřuje na optimalizaci řízení nákupů a snižování fixních nákladů v příznivém kontextu stabilních cen ropy.V první polovině roku 2016 skupina GEFCO dosáhla obratu 2,2 miliardy eur, což představuje nárůst až 3,5 % v porovnání se stejným obdobím roku 2015. Tento nárůst byl podpořen především aktivitou v oblasti zasilatelství po akvizici společnosti IJS Global na konci roku 2015 a také v důsledku oživení evropského trhu s automobily a růstu u velkých zákazníků z průmyslu. Růst byl generován především v západní Evropě, zemích Maghrebu a střední a východní Evropě.

Vzhledem k velmi nízké úrovni zadlužení vykazuje skupina GEFCO zdravou finanční situaci. Výkonový plán na zvýšení flexibility nákladů společně s „asset-light“ obchodním modelem skupiny iniciovaný uprostřed roku 2014 přispěl k zavedení efektivního řízení nákladů společnosti. V průběhu této doby nepolevující úsilí týmů skupiny GEFCO umožnilo skupině rozšířit její portfolio zákazníků, včetně velkých zákazníků.

Více diverzifikované portfolio zákazníků 

Skupina GEFCO jako preferovaný logistický partner pro přední výrobce a dodavatele z oblasti automobilového průmyslu působí po celém světě a řídí a optimalizuje komplexní dodavatelské řetězce. Nové kontrakty uzavřené v roce 2016 jsou hmatatelným důkazem a uznáním jedinečné odborné úrovně skupiny v rámci jednoho z nejnáročnějších sektorů. Tato skutečnost je zdůrazněna kontrakty uzavřenými se společnostmi Fiat v Brazílii na přepravu náhradních dílů, se společností SNOP, výrobcem vybavení, na služby 4PL ve Francii a se společností Dongfeng Liuzhou na služby skladování v Číně.

Skupina GEFCO poskytuje své odborné znalosti stále rostoucímu počtu výrobců s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost v jednotlivých odvětvích. Jedním příkladem je spolupráce s následujícími společnostmi v první polovině roku 2016: společností Nintendo ve Španělsku, skupinou SISECAM, tureckou průmyslovou skupinou působící v chemickém a sklářském průmyslu, železničními přepravci v Srbsku a Bosně, skupinou Same Deutz Fahr na distribuci hotových vozidel v Turecku, společností Ratier Figeac v oblasti leteckého průmyslu na zajištění obchodních toků mezi Francií a Marokem a ruskou skupinou Severstal působící v ocelářském a těžebním průmyslu.

Globalizace jako základ rozvoje

Prostřednictvím svojí mezikontinentální sítě 300 pracovišť po celém světě skupina GEFCO nabízí globální logistická řešení pro podporu mezinárodního rozvoje svých zákazníků.

V roce 2016 skupina GEFCO dokončila akvizici holandské zasilatelské společnosti IJS Global. Společnost, jež v současné době působí v 16 zemích, posílila přítomnost a nabídku skupiny GEFCO v hlavních geografických oblastech pro aktivity v oblasti zasilatelství, tj. v Číně a jihovýchodní Asii, Austrálii, na Novém Zélandu a také ve Spojených státech amerických. Tato geografická expanze rozšířila počet dceřiných společností na 44 a skupina GEFCO je nyní schopna poskytovat opravdu globální služby pro výrobce na pěti kontinentech. Akvizice společnosti IJS Global umožnila skupině GEFCO také další zvýšení diverzity jejího portfolia zákazníků, protože tato společnost se specializuje na přepravu farmaceutických či hi-tech produktů nebo produktů leteckého průmyslu.

Luc Nadal dodává: „Toto první pololetí roku 2016 představuje zásadní opětné zvýšení ziskovosti skupiny GEFCO. Ukazuje schopnost skupiny GEFCO tvořit hodnoty pro naše zákazníky a partnery, a to i v náročném prostředí“.

Sdílet