Přístupnost

Silné aktivity v Rusku realizované prostřednictvím rozsáhlé kampaně ve sdělovacích prostředcích

06 duben 2017

Skupina GEFCO zahájila kampaň věnovanou zvyšování povědomí o značce GEFCO v rámci Ruska. Tato kampaň zahrnovala řadu aktivit včetně tištěných propagačních materiálů, propagace v rádiích a venkovní propagaci, nebo společný projekt s vydavatelstvím Kommersant.

Motto této kampaně znělo „Logistika posiluje vaše podnikání“.

13. prosince 2016 se v Moskvě konalo setkání u kulatého stolu organizované skupinou GEFCO a vydavatelstvím Kommersant s názvem „Logistika jako kritérium efektivity. Využití mezinárodních zkušeností pro růst ruského obchodu“. Deset účastníků diskutovalo o aktuálních problémech a vyhlídkách ruského trhu v sektoru logistiky. Této události se zúčastnilo více než 150 hostů, zákazníků, odborníků, členů odborné komunity a novinářů. Během setkání se diskutovalo o trendech rozvoje zahraničního obchodu v Rusku, způsobech přechodu lokálních podniků od modelu orientovaného na import ke konceptu orientovanému na export a příležitostech k expanzi na nové trhy.

„Sektor automobilového průmyslu generuje v rámci Ruska značný podíl HDP. V aktuálním obtížném ekonomickém kontextu, v jakém se země momentálně nachází, by zaměření pozornosti na export do zemí vyznačujících se růstem v sektoru automobilového průmyslu mělo vést k posílení průmyslového rozvoje v Rusku. Odborné znalosti skupiny GEFCO v oblasti logistiky a strategické partnerství s Ruským exportním centrem (REC) pomohou posílit ruský export a podpořit mezinárodní obchod,“ řekl Luc Nadal, předseda správní rady skupiny GEFCO.

Sdílet