Přístupnost

Nová identita značky GEFCO

31 leden 2018

Skupina GEFCO, globální poskytovatel služeb v oblasti dodavatelských řetězců pro průmysl a přední evropský dodavatel logistických služeb pro automobilový průmysl představila inovovanou verzi své korporátní identity reprezentovanou svěží podobou loga spojenou s novým sloganem.

Aktuální slogan značky GEFCO Partners, unlimited vyjadřuje ambici skupiny posílit dlouhodobé vztahy s partnery a zákazníky s cílem přinést jim přidanou hodnotu napříč celým dodavatelským řetězcem. V následujících letech bude GEFCO usilovat o další růst prostřednictvím mezinárodní expanze i inovací s cílem být na rychle se vyvíjejícím logistickém trhu vždy o krok napřed.

Zásadní transformace struktury i aktivit

 

Od roku 2012, kdy došlo k zásadním změnám ve vlastnické struktuře, rozšířila skupina GEFCO portfolio nabízených služeb - od silniční přepravy zboží, přes leteckou, železniční a námořní přepravu, až po řešení 4PL logistiky. Ke změnám přistoupila s cílem osvobodit své klienty od logistické zátěže a pomoci jim přeměnit dodavatelský řetězec na hodnotový řetězec. S tímto záměrem společnost rozvinula nové aktivity, ke kterým patří též založení společnosti GEFCO Industrial Services, která řídí operace modulárních dílčích sestav s vysokou hodnotou ve výrobních závodech klientů.

Skupina GEFCO se zaměřila především na diverzifikaci klientského portfolia nejen v oblasti automotive. Díky této úspěšně realizované strategii se skupina otevřela i dalším průmyslovým odvětvím (letectví, výroba, těžké stroje, energie, léčiva a péče o zdraví, móda, zboží pro domácnost, potraviny a elektronika), které dnes, po rychlém nárůstu, tvoří přibližně jednu třetinu obratu skupiny GEFCO.

Během posledních pěti let skupina GEFCO zásadně expandovala také v mezinárodním měřítku. Otevřením nových zastoupení v několika zemích dosáhla celkového počtu 60 poboček. Aktuálně společnost zaměstnává po celém světě cca 13 tisíc zaměstnanců přibližně 90 národností a operuje v cca 300 destinacích.

Organický růst skupiny GEFCO je doprovázen silným externím růstem postaveným na politice cílených akvizic. Především integrace společnosti IJS Global v roce 2015 umožnila společnosti posílit svoji nabídku zasilatelských služeb a konsolidovat svoji přítomnost v Číně, jihovýchodní Asii a Spojených státech amerických. Politiku strategických akvizic GEFCO neopouští, hodlá v ní, díky dobré finanční situaci skupiny, pokračovat i v blízké budoucnosti. 

 

 

Nové logo zrcadlí unikátní kulturu a silné ambice

 

Redesign loga GEFCO je výsledkem intenzivního dvouletého projektu probíhajícího napříč celou společností s cílem prozkoumat vlastní DNA společnosti a lépe pochopit a uchopit unikátní vlastnosti z pohledu zákazníků a partnerů firmy. To, co GEFCO odlišuje od dalších poskytovatelů služeb v oblasti logistiky, je tzv. “Infinite Proximity” (“Nekonečná blízkosť”). Ta spočívá především ve snaze o vytváření těsných a dlouhodobých rovnocenných vztahů s klienty s cílem sejmout z nich sto procent logistické zátěže a i po dosažení tohoto stavu neustále pracovat na zlepšování vzájemné spolupráce se zákazníkem.

Luc Nadal, předseda správní rady skupiny GEFCO, tuto skutečnost okomentoval: „Naše otevřenost a schopnost naslouchat a učit se od našich partnerů nám umožňuje udělat pro klienta vždy něco navíc. Tato vlastnost se pak přirozeně odráží i v naší nové korporátní identitě.  Nový žlutý rámeček loga je vlastně oknem do světa, zatímco inovovaný slogan Partners, unlimited vyjadřuje naše ambice spojené se závazkem vůči zákazníkům i partnerům firmy.“ Slovem Partners vyjadřuje GEFCO filosofii založenou na rovnocenné spolupráci, díky které skupina GEFCO buduje pevné vztahy napříč celým ekosystémem (s klienty, dodavateli a v neposlední řadě i s těmi, bez kterých by své služby nemohla dodávat v tak vysoké kvalitě, tedy se svými zaměstnanci), postavené na vzájemné blízkosti a prospěšnosti. Pomocí Unlimited pak popisuje ambici společnosti neustále posouvat hranice odbornosti, rozsah svého působení, udržitelný rozvoj, svou kreativitu a samozřejmě také inovace.

Inovace motorem dalšího rozvoje

 

Skupina GEFCO působí v neustále se proměňujícím prostředí, vyznačujícím se rychlou evolucí potřeb klientů i zeměpisnou charakteristikou trhů, stále přísnější regulací v oblasti sociální politiky a ochrany životního prostředí a průlomovými digitálními technologiemi, díky kterým dochází k transformaci výrobních procesů a životního stylu spotřebitelů.

Již několik let pracuje GEFCO intenzivně na integraci nových technologií do správy dodavatelských řetězců. Zejména IoT (internet věcí) pomáhá společnosti, aby mohla nabízet služby s vysokou hodnotou, především co se týká sledovatelnosti, zatímco zpracování velkých dat usnadňuje plánování a optimalizaci logistiky tak, aby mohla nabídnout úspory i výhody z hlediska životního prostředí.

Dalším příkladem je mobilní aplikace My Car Is There, poskytující vysoce individualizované služby v oblasti managementu dodávek nových vozidel koncovým klientům. 

Společným bodem, ve kterém se inovační snahy a tvořivá energie zaměstnanců protínají je v GEFCO nově založená Innovation Academy (Inovační akademie), díky níž společnost soustředí nápady, ale je také schopna je podpořit adekvátními prostředky. Všechny potenciálně využitelné zlepšení bude GEFCO, v souladu s filosofií „vyzkoušej a poznej“ testovat a před implementací do ostrého provozu tak prověří např. reálnou využitelnost skladovacích robotů či využitelnost náhradních dílů vyrobených na 3D tiskárnách.

Luc Nadal téma uzavírá: „Trh dodavatelských řetězců bude i nadále procházet masivní transformací. Nová řešení zásadním způsobem změní klasické fungování automobilového trhu: dnes jsou to elektrické motory, zítra motory poháněné vodíkem a v blízké budoucnosti nás čekají třeba sdílená či autonomní vozidla. Musíme si udržet náskok před ostatními prostřednictvím včasné integrace těchto inovací. K našim klientům musíme přijít s nabídkou správných technických řešení za správnou cenu a v pravý čas. V určitém smyslu budeme měnit náš přístup k řízení inovací – od reakcí na změny přejdeme k jejich předvídání. Nové motto naší značky vyjadřuje naše odhodlání neustále posouvat limity a usilovat o kontinuální zvyšování kvality a neustálý růst.“

Sdílet