Přístupnost

Německé navýšení mýta

12 prosinec 2018

S platností od 1. 1. 2019 Německo navyšuje sazby mýtného. V důsledku tohoto zvýšení pak můžeme očekávat i růst cen nákladní přepravy jako takové.

Navýšení sazeb mýtného však nebude mít vliv jen na přepravce, exportéry a importéry, kteří obchodují přímo s Německem, ale dotkne se i všech ostatních, pro které je Německo tranzitní zemí. Jaké změny můžeme v novém roce očekávat? A jaký dopad bude mít růst mýtného na celkovou cenu dopravy?

Německo se s koncem roku chystá na navýšení mýtného. To se od 1. 1. 2019 dotkne veškeré nákladní silniční přepravy z/do Německa a svůj dopad budou mít nové vyšší sazby i na všechny tranzitní toky přes Německo. Mýtné, které se týká především dálnic, ale i silnic I. a II. třídy, se má od ledna zvýšit v průměru o 38 %. Rozhodně tedy nepůjde o zanedbatelné navýšení a bude mít výrazný vliv na celkovou cenu dopravy.

V důsledku růstu sazby mýtného, porostou i celkové ceny dopravného, do kterých se navíc promítne i rozšíření sítě zpoplatněných silnic. K tomuto rozšíření došlo už 1. 7. 2018 a mýtné se tak vztahuje i na dalších celkem 40 000 km silnic. Rostoucí ceny dopravného způsobené zvýšenými sazbami mýtného však v konečném důsledku dopadnou na koncového spotřebitele.

 

Změny v sazbách mýtného

Pro představu uvádíme konkrétní hodnoty navýšení u emisních kategorií EURO VI a EURO V. V prvním případě roste sazba o 38,5%, v případě druhém pak o 26,9%. Právě tyto změny se týkají i přepravy společnosti GEFCO, která operuje nejčastěji s nákladními vozidly těchto dvou nejvíce ekologických kategorií se 5 nápravami.

Co však zajímá všechny zákazníky, je konečný dopad na cenu dopravného. Zde hraje roli celá řada aspektů jako je konkrétní směr přepravy, trasa a další proměnné. V konečném důsledku podíl mýtného na ceně dopravy poroste a konečná cena dopravy tím v případě, že uvažujeme transit přes celé Německo, vzroste o cca 3%.

Pro představu uvádíme příklad konkrétního navýšení ceny dopravného:

Podmínky: Kamion emisní kategorie EURO VI s 5 nápravami, přepraví náklad na trase Jažlovice – Mulhouse. Celá trasa činí 710 km, z toho je 652 km zpoplatněno. Zpoplatněné úseky v Německu z toho tvoří 492 km.

Dopad vyšší sazby mýtného: Současná sazba činí 0,135 EUR/km a za průjezd Německem zaplatíme 66,42 EUR. Od nového roku se zvýšenou sazbou zaplatíme 0,187 EUR/km a průjezd nově vyjde na 92 EUR.

Náklady na dopravu přes Německo takto vzrostly o 25,58 EUR. V případě kolečkové přepravy o 51,16 EUR.

Průměrně 3% procentní nárůst v ceně dopravného se dotkne všech, jejichž doprava je závislá na německé síti zpoplatněných silnic a dálnic. GEFCO je proto připraveno poskytnout více informací v souladu s individuálními proměnnými v přepravě s cílem zajistit spokojenost našich klientů.

Sdílet