Přístupnost

Globální logistická řešení, konkurenceschopnost a uplatnění zákazníků na mezinárodních trzích

20 říjen 2016

GEFCO, globální hráč v oboru průmyslové logistiky a evropský lídr v oblasti logistiky pro automobilový průmysl představuje svoji novou nabídku služeb spojených s dodavatelským řetězcem, který je klíčovým faktorem ovlivňujícím konkurenceschopnost jeho zákazníků.

Společnosti konfrontované s proměnlivým a komplexním prostředím potřebují partnera, který je flexibilní a vyznačuje se odpovídající strukturou umožňující kontinuální poskytování řešení určených k optimalizaci dodávek. Klíčovou prioritou společnosti GEFCO je být součástí růstové strategie zákazníka. „Skupina GEFCO má ambice navrhovat nabídky, které uspokojí potřeby a specifické požadavky jejích zákazníků, a podporovat jejich rozvoj spojením konkurenceschopnosti a spolehlivosti celého jejich dodavatelského řetězce, s konečným cílem přeměnit dodavatelský řetězec na hodnotový“, řekl Emmanuel Arnaud, výkonný viceprezident pro prodej a marketing.

Přeměna dodavatelského řetězce na hodnotový

Nová nabídka řešení skupiny GEFCO, která jsou zcela přepracována, tak aby splňovala požadavky na uplatnění na mezinárodních trzích, agilitu, konkurenceschopnost a inovace logistických organizací, poskytuje přidanou hodnotu každé součásti dodavatelského řetězce garantující zákazníkům společnosti GEFCO bezpečnost a kontinuitu jejich logistických toků v národním i mezinárodním měřítku.

Tato nová nabídka zahrnuje:

  • 3 úrovně služeb: CORE FREIGHT, INTEGRATED LOGISTICS, STRATEGIC-XPERT
  • Odbornost zahrnující 2 oblasti: INDUSTRY SOLUTIONS, GEO-GATEWAYS
  • Nabídka přizpůsobená dané službě: ONE TIME SOLUTIONS

TŘI ÚROVNĚ SLUŽEB: CORE FREIGHT, INTEGRATED LOGISTICS A STRATEGIC-XPERT

  • INTEGRATED LOGISTICS: DNA SKUPINY GEFCO

INTEGRATED LOGISTICS představuje genetický kód skupiny GEFCO a základ nové nabídky zaměřené na návrhy řešení dodávek a distribuce „od dveří ke dveřím“ pro průmyslovou logistiku a distribuci hotových produktů, vozidel a náhradních dílů. Tato nabídka je postavená na využití všech našich standardních přepravních služeb, základních typů přepravy (letecká, silniční, námořní a železniční přeprava a související celní řízení) doplněných o řešení s přidanou hodnotou: skladování a vyzvedávání objednávek, správa opakovaně použitelných obalů, celní řízení a zastupování v daňových záležitostech, které představují jedinečné kompetence v rámci trhu přepravy a logistiky.

Pro zajištění sledování v rámci celého rozsahu jsou tato integrovaná řešení, která jsou monitorována prostřednictvím našeho zákaznického portálu, řízena řídicím centerem, jež je jedinečným provozním kontaktním místem nebo strukturou určenou pro průběžnou optimalizaci a vylepšování nabízených služeb.

Díky hustotě svojí integrované sítě zahrnující více než 400 obchodních míst po celém světě, svojí provozní spolehlivosti a řešením s přidanou hodnotou, která jsou v rámci příslušného trhu unikátní, společnost GEFCO nabízí svým zákazníkům optimalizaci a správu vstupních a výstupních toků dodavatelského řetězce.

Díky „INTEGRATED LOGISTICS“ skupina GEFCO zajišťuje stejnou viditelnost, efektivitu a jednoduchost průmyslovým subjektům po celé délce jejich dodavatelského řetězce a podílí se na zvyšování jejich výkonnosti a produktivity.

  • CORE FREIGHT: PROVOZNÍ KVALITA

Skupina GEFCO nabízí kompletní řadu služeb silniční přepravy (mezinárodní a vnitrostátní, LTL/FTL), letecké přepravy (konsolidace, přímé a nouzové služby) a námořní přepravy (LCL/FCL) a pravidelná spojení prostřednictvím železniční přepravy.

Díky svým provozním kvalitám a nástrojům sledování zajišťuje skupina GEFCO standardizovanou správu logistických toků, zabezpečení zboží a dodržování dodacích lhůt.

Spolehlivost základních typů přepravy zajišťovaných skupinou GEFCO je jedním ze základních faktorů, na kterých je postavena důvěryhodnost našich řešení dodávek „od dveří ke dveřím“, které jsou základem služeb poskytovaných skupinou.

  • STRATEGIC-XPERT: ZAJIŠTĚNÍ VÝKONNOSTI A PŘEMĚNY DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE

Optimalizace správy toků, maximalizace viditelnosti a generování produktivity jsou strategické problémy, k jejichž řešení skupina GEFCO poskytuje modely LLP (správa celého řetězce) a 4PL (logistika zajišťovaná čtvrtou stranou). Její expertní týmy každodenně hledají udržitelná úsporná řešení pro průmyslové subjekty a zajišťují důkladnou kontrolu procesů v rámci celého dodavatelského řetězce.

Jako LLP poskytuje skupina GEFCO správu a plnou kontrolu nad dodavatelským řetězcem zákazníkům, kteří se chtějí zaměřit na jádro svého podnikání.

Prostřednictvím nabídky řešení 4PL skupina GEFCO poskytuje inženýrské služby umožňující optimalizaci rozhodovacích nástrojů podniku: plánování, nákupu, fyzických toků, fakturaci finančních a zákaznických informačních služeb. Její expertní buňka pro oblast celního a daňového řízení vyvíjí individualizovaná řešení pro optimalizaci celních záležitostí a zastupování v daňových záležitostech pro spojení konkurenceschopnosti a bezpečnosti.

ODBORNOST ZAHRNUJÍCÍ 2 OBLASTI: INDUSTRY SOLUTIONS, GEO GATEWAYS

  • INDUSTRY SOLUTIONS: PŘÍSTUP SPECIFICKÝ PRO DANÝ SEKTOR

Pro podporu mezinárodního rozvoje svých zákazníků a lepší řešení technických, regulatorních nebo obchodních specifik poskytuje skupina GEFCO nabídku vyhrazenou pro daný sektor. Proto skupina GEFCO uplatňuje řešení mezinárodních dodavatelských řetězců upravená na míru jednotlivým průmyslovým odvětvím: automobilovému průmyslu, producentům jednostopých vozidel, elektroniky, leteckému průmyslu, obrannému průmyslu, špičkových technologií, válcování a nadměrných materiálů, spotřebního zboží, rychloobrátkového zboží atd.

Nabídka skupiny GEFCO spravovaná týmy, které mají dobré povědomí o problémech jednotlivých sektorů, je založená na robustní organizaci od řešení dodavatelských řetězců a centralizovaného řízení po měření výkonnosti a průběžné vylepšování procesů.

  • GEO-GATEWAY: SVĚT NA DOSAH RUKY A ZCELA BEZPEČNĚ

V rámci specifických řešení geografických problémů svých zákazníků vyvinula skupina GEFCO GEO-GATEWAY specializované a přizpůsobené řešení umožňující zákazníkům dosažení prioritních trhů.

Proto nabídka GEO-GATEWAY zahrnuje multimodální řešení dodávek „od dveří ke dveřím“ pro zásilky do/ze strategických regionů, například Ruska, zemí SNS (Společenství nezávislých států) a pobaltských republik (Gateway 1520), východní Asie nebo severní Afriky (Maghreb Gateway).

Skupina GEFCO zajišťuje svým zákazníkům optimální přístup na tyto trhy a spoléhá se přitom na své znalosti specifik jednotlivých kontinentů (jazykových, geografických, regulatorních nebo ekonomických),

SPECIFICKÁ NABÍDKA SLUŽEB: ONE TIME SOLUTIONS

  • ONE TIME SOLUTIONS: INDIVIDUÁLNĚ PŘIZPŮSOBENÉ SLUŽBY PRO MÉNĚ BĚŽNÉ POTŘEBY

ONE TIME SOLUTIONS nabízejí individuálně přizpůsobená řešení uspokojující specifické a okamžité potřeby zákazníků: nouzové dodávky, průmyslové projekty nebo logistiku událostí.

Jako expert na projektový management skupina GEFCO uplatňuje na vyžádání specializovanou organizaci specifických provozních prostředků a lidských zdrojů pro zajištění přesunu továrny nebo výrobní jednotky, přepravu nadměrných nákladů nebo výstavních expozic po celém světě.

Díky této nové nabídce skupina GEFCO jako přední logistický integrátor maximálně podporuje rozvoj svých zákazníků poskytováním konkurenčních výhod a posilování spolehlivosti v rámci celého jejich dodavatelského řetězce.

Sdílet