Přístupnost

GEFCO získalo certifikát GDP pro silniční přepravu farmaceutických výrobků

20 září 2018

Skupina GEFCO, globální poskytovatel služeb pro průmyslový dodavatelský řetězec a evropský lídr v oblasti logistiky hotových vozidel, získala certifikát GDP (Good Distribution Practises) udělovaný externí auditorskou společností Bureau Veritas. Auditor zanalyzoval systém řízení kvality napříč celým procesem silniční přepravy farmaceutických výrobků a produktů péče o zdraví společnosti GEFCO a její schopnost splnit požadavky v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Řecku, Rumunsku a také v ústředí Skupiny GEFCO, ve Francii. Osvědčení je platné po dobu 3 let.

Certifikát GDP prokazuje, že společnost splňuje požadavky směrnic Evropské Komise pro přepravu humánních farmaceutických výrobků a produktů péče o zdraví. Osvědčením se společnost GEFCO zavazuje poskytovat vysokou kvalitu přepravy včetně detailního trackingu zboží, čímž předchází riziku podvrhu či falšování léčiv.

Logistika pro segment biotechnologií, farmacie a zdravotnictví je velmi dynamická, prochází zásadními změnami a stává se komplexním oborem. Společnost zajišťující logistiku farmaceutických výrobků a produktů péče o zdraví musí věnovat zvýšenou pozornost kontrolním mechanismům i bezpečnosti, a vzhledem k nárůstu objemu teplotně citlivých výrobků také specifickým nárokům a nařízením týkajícím se jejich přepravy. Zanedbání této povinnosti by mohlo vést k ohrožení zdraví lidí i ke ztrátě cenného nákladu.

GEFCO a jeho závazek v oblasti biologických věd a zdravotnictví

Společnost GEFCO, jako expert na přepravy zboží pro segment farmaceutických výrobků a produktů péče o zdraví, nabízí integrovanou logistiku, přepravu ve stanovených teplotních režimech, dopravu „door to door“, a zároveň multimodální a plně harmonizované řešení. GEFCO plánuje v roce 2019 rozšířit GDP certifikaci na silniční dopravu farmaceutických výrobků a produktů péče o zdraví i v dalších evropských zemích.

„GEFCO má dlouhodobé zkušenosti v sektoru biologických věd, farmacie i zdravotnictví a zná velmi dobře zájmy svých klientů. Dodržování GDP je dalším důkazem závazku společnosti GEFCO zabezpečovat trvale bezpečnou a předpisům vyhovující přepravu v oblasti farmaceutických výrobků a produktů péče o zdraví, a zároveň nabízet integritu v nabídce produktů,“ říká Alain Vignon, manažer oddělení kvality společnosti GEFCO.

Certifikace společností Bureau Veritas, prestižní skupinou, která svým klientům pomáhá splňovat normy a předpisy vztahující se ke kvalitě, bezpečnosti a ochraně zdraví, k životnímu prostředí a společenské odpovědnosti, je puncem špičkové kvality. „Právě tato certifikace nám umožňuje mnohem jednodušší přístup k novým zákazníkům. Pro nové, ale i stávající zákazníky je získané osvědčení důkazem, že umíme jejich potřeby i v tak citlivé oblasti, jako je převoz teplotně senzitivních produktů, plnit na nejvyšší úrovni,“ uvádí Štefan Balog, manažer kvality pro geo-region Česko-Slovensko a dodává: „GEFCO je v České republice i na Slovensku spojené primárně s logistikou pro segment automotive. Ale GDP certifikát nás nyní v regionu Česko-Slovensko staví do pozice experta v této nové, od automobilového průmyslu zcela odlišné a vysoce citlivé oblasti.“

Začátkem roku 2018 společnost GEFCO otevřela třetí sklad s kontrolovanou teplotou specializovaný na skladování produktů z oblasti farmaceutického průmyslu a péče o zdraví, který se nachází v blízkosti letiště Heathrow ve Velké Británii. GEFCO jím doplnilo aktuální skladové kapacity pro leteckou a námořní přepravu v německém Frankfurtu nad Mohanem a holandském Amsterdamu. V minulém roce získala skupina GEFCO v Holandsku certifikát IATO-CEIV Pharma pro leteckou a námořní přepravu. Tento certifikát odráží letité zkušenosti společnosti GEFCO v oblasti řízení dodavatelského řetězce v segmentu farmaceutického průmyslu a péče o zdraví.

Sdílet