Přístupnost

GEFCO zahajuje své aktivity v Srbsku

20 duben 2016

V Srbsku začala působit společnost GEFCO Serbia nabízející své know-how v oblasti globálních logistických řešení navržených pro zajištění konkurenceschopnosti výrobců.

Jako společnost disponující jedinečnými odbornými zkušenostmi v oblasti řízení a optimalizace komplexních dodavatelských řetězců jsme potěšeni tím, že se můžeme podílet na podpoře projektů industrializace a rozvoje zahraničního obchodu realizovaných v rámci Srbska. Efektivní logistika představuje v zemích jako Srbsko klíčový faktor přispívající k růstu hrubého domácího produktu,“ říká Luc Nadal, předseda správní rady skupiny GEFCO.

Využití potenciálu Srbska a celého regionu

Založením dceřiné společnosti v Srbsku, jedné z nejdynamičtějších ekonomik v tomto regionu, skupina GEFCO posiluje svoji pozici ve střední Evropě, tedy regionu, ve kterém byla skupina již dříve historicky přítomna. Srbsko je třetí největší trh v této oblasti po Rumunsku a Řecku a nabízí ideální umístění mezi východní Evropou a balkánskými zeměmi. „Z pohledu skupiny GEFCO má Srbsko díky svojí geografické poloze strategický význam. V rámci našich mezinárodních přepravních toků již spolupracujeme s řadou lokálních operátorů. Chtěli bychom ještě intenzivněji využívat potenciál této země a regionu tím, že se přiblížíme zainteresovaným subjektům působícím v tomto regionu,“ zdůrazňuje Lachezar Roubchev, generální manažer GEFCO Serbia.

Srbsko zaujímá strategickou polohu na hlavních celoevropských koridorech procházejících balkánskými zeměmi (viz mapu vyobrazenou níže).  

Kromě toho země pokračuje v realizaci plánů rekonstrukce a modernizace zahrnujících projekty v oblasti železniční a silniční dopravy. Se svojí sítí železnic čítající 3809 km Srbsko nabízí infrastrukturu s nejvyšší hustotou v rámci kandidátských zemí (49,3 m/km² oproti průměru evropské osmadvacítky, který činí 48,3 m/km²).

V minulých letech země přilákala investice do výroby oceli, průmyslového zboží, chemického průmyslu a automobilového průmyslu a podepsala dohody o volném obchodu s Evropskou unií, Ruskem, Tureckem a zeměmi střední Evropy s cílem dosažení ekonomické atraktivity.

Hlavním cílem naší ekonomické politiky je přilákat nové investice a dále posilovat obchodní sektor a ekonomiku Srbska. Příchod skupiny GEFCO potvrzuje, že se nacházíme na správné cestě posilování konkurenceschopnosti a podpory obchodních kapacit Srbska. Od skupiny GEFCO očekáváme, že umožní předání svých zkušeností nabytých během desetiletí a prestižních odborných znalostí našim lokálním společnostem a tím přispěje k růstu a rozvoji sektoru služeb, ve kterém Srbsko potřebuje dosáhnout dalšího pokroku, při zohlednění skutečnosti, že v 21. století mají rozhodující slovo spotřebitelé,“ řekl Veljko Jovanovic, poradce prezidenta obchodní komory během oficiálního zahájení působení společnosti GEFCO Serbia.         

 

Využívání odborných znalostí skupiny GEFCO a historie prokázaných úspěchů pro zvyšování výkonnosti zákazníků

Díky 65 rokům zkušeností v automobilovém průmyslu, jednom z nejnáročnějších odvětví, co se týká logistiky, je skupina GEFCO schopna plnit potřeby mezinárodních výrobců, kteří čelí složitým mezinárodním výzvám v neustále se globalizující ekonomice. Odborné zkušenosti skupiny GEFCO zahrnují vše, od základních přepravních služeb – silniční, železniční, letecké, námořní a  kombinované přepravy – po optimalizaci řízení dodavatelských řetězců včetně zajištění služeb celního řízení a zdanění. Tyto souhrnné odborné zkušenosti týmů skupiny GEFCO umožňují skupině organizovat pro své zákazníky bezproblémové mezikontinentální přepravní toky z výchozího místa až do místa určení.

Společnost GEFCO Serbia nabídne celou řadu služeb poskytovaných společností GEFCO. Dceřiná společnost již postupně uvádí hotová řešení speciálně upravená pro srbský trh, například přepravu z/do Evropské unie, Ruska, Turecka, časově náročná řešení a řešení železniční přepravy z Číny do Německa s dobou přepravy 20 dnů.

„Naším cílem je pomoci našim klientům zvýšit efektivitu a snížit náklady prostřednictvím uplatnění našich vysokých kvalitativních standardů a integrovaných dopravních a logistických řešení. V rámci Srbska chceme také předávat naše odborné zkušenosti místním společnostem, které zapojíme do našeho obchodního systému,“ řekl L. Roubchev

Sdílet