Přístupnost

GEFCO ve zprávě o CSR aktivitách demonstruje pokrok

03 květen 2018

Skupina GEFCO, globální poskytovatel služeb v oblasti dodavatelských řetězců pro průmysl a přední evropský poskytovatel logistických služeb pro automobilový průmysl, zveřejnil Zprávu o společenské odpovědnosti, ve které potvrzuje své dlouhodobé závazky v této oblasti. Svým postojem stvrzuje kontinuální rozvoj v oblasti udržitelného rozvoje vyjádřený novým mottem „Partners, unlimited“, vyjadřujícím odhodlání Skupiny pokračovat v závazcích v oblasti udržitelného rozvoje, založeném na spolupráci a budování pevných vztahů se svými partnery.

ZAMĚŘENÍ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V souladu s deseti zásadami iniciativy Globální Iniciativy OSN potvrzuje GEFCO své závazky v oblasti udržitelného podnikání a zavazuje se naplnit zodpovědnost vůči životnímu prostředí, lidským právům, mezinárodním pracovním normám a boji proti korupci.

V oblasti ochrany životního prostředí je cílem skupiny snížení produkce CO2 každoročně o 2 %.  Tento cíl společnost naplnila již v letech 2017 a 2018, do úsilí jsou ale nyní zapojeni i zákazníci a dodavatelé. GEFCO jim poskytuje software Castor, který umožňuje vyhodnocovat a snižovat jejich emise skleníkových plynů. Skupina zavedla také Chartu odpovědného nakupování, která byla, do konce roku 2017, podepsána celkem 1 100 partnery skupiny v oblasti silniční přepravy. Charta zahrnuje závazná ustanovení o dodržování standardů ochrany životního prostředí platných pro ojetá vozidla a také pro školení v oblasti environmentálního managementu.

GEFCO zároveň průběžně vyhodnocuje sociální a ekologické dopady svého působení. V roce 2017 obhájilo 59 pracovišť certifikaci dle standardu ISO 14001 a v rámci programu EcoVadis, který hodnotí vyspělost společností s ohledem na praxi v sociální oblasti a oblasti ochrany životního prostředí, etiku podnikání a zodpovědné nakupování, dosáhla skupina GEFCO skóre 60 ze 100 možných bodů. Skóre reflektuje pozitivní výsledky dosažené již v roce 2016. Skupina GEFCO také vyplnila dotazník CDP o správě emisí uhlovodíků, v němž dosáhla zlepšení skóre z D v roce 2015 na B v roce 2017.

SNIŽOVÁNÍ VLIVU SLUŽEB NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V rámci plnění závazků skupina GEFCO investuje do ekologicky šetrných řešení, která uspokojí potřeby dodavatelského řetězce. Konkrétně jde o:

  • Novou verzi sledovacího softwaru CADIS OPTIM s funkcí optimalizace nákladní dopravy. Testy prokázaly následující úspěchy: o 15 % nižší kilometráž, o 4 % vyšší vytížení, o 9 % méně nákladních automobilů na cestách.
  • Rozvoj multimodální přepravy a alternativních tras, například Hedvábné stezky. Kromě snížení nákladů na dodání zboží, které jsou desetkrát menší, než v případě letecké přepravy, a zkrácení tranzitního času na polovinu v porovnání s námořní přepravou, železniční přeprava významně snižuje ekologické dopady díky pětinovým emisím oproti námořní přepravě.
  • Vývoj „zelených“ skladovacích řešení s nízkým dopadem na životní prostředí, například areál pro skladování vozidel v Courgenay, který zároveň představuje nejvýkonnější fotovoltaickou elektrárnu ve Švýcarsku. Akce realizované s cílem snížení spotřeby energie na více než 50 pracovištích vedly k 8 % snížení spotřeby energie.

PODPORA PROGRAMU „Infinite Proximity™“

V roce 2017 skupina GEFCO definovala deset principů své firemní kultury. Těchto deset principů, zakotvených v programu Infinite Proximity™ slouží jako návod pro kroky a rozhodnutí zaměstnanců a celkový rozvoj skupiny. Zahájení programu představovalo, pro celý řídicí výbor, příležitost setkat se se všemi týmy. Během jednoho roku se uskutečnilo jedenáct setkání v osmi různých zemích Evropy, Asie a Jižní Ameriky, jichž se zúčastnilo více než 1 700 manažerů, kteří mohli během těchto událostí jednat přímo se členy řídicího výboru.

Co se týká náborů nových zaměstnanců, zásady skupiny jsou založeny na čtyřech pilířích: transparentnosti, viditelnosti, efektivitě a asertivitě. Manažeři pro lidské zdroje v jednotlivých zemích byli vyškoleni v koncepci značky zaměstnavatele a také ve standardizaci postupů náboru nových zaměstnanců. Jednotlivé země také rozvíjejí svá partnerství se středními a vysokými školami s cílem přilákat pozornost mladých talentů. V roce 2017 bylo přijato 1 920 zaměstnanců na základě smluv o trvalém pracovním poměru, což představuje nárůst 27 % v porovnání s rokem 2016. Skupina GEFCO také obdržela označení „Happy Trainees“, a to již druhý rok v řadě, když se umístila na šestém místě v kategorii mezinárodních společností.

V roce 2018 bude skupina GEFCO pokračovat ve zlepšování postupů náboru nových zaměstnanců tak, aby pomohla svým dceřiným společnostem po celém světě dosáhnout vyšší efektivity.

Sdílet