Přístupnost

GEFCO startuje projekt Innovation Factory pro posílení interní inovační politiky

22 červen 2018

Skupina GEFCO, globální poskytovatel služeb pro průmyslový dodavatelský řetězec a evropský lídr v oblasti logistiky pro automobilový průmysl dnes startuje projekt Innovation Factory. Iniciativa je zásadním milníkem v oblasti inovační strategie Skupiny, jejímž hlavním cílem je podpora nových nápadů a týmové kreativity v rámci celé sítě GEFCO.

Interní podpora inovačního ducha

Projekt Innovation Factory skupiny GEFCO byl navrhnut s cílem podpořit interní kulturu inovací a vytvořit všem zaměstnancům společnosti prostor, kde by mohli vymýšlet, ale i realizovat své inovativní myšlenky, které pak mohou přispět k obchodnímu růstu společnosti. Svým počinem chce GEFCO podpořit kreativní potenciál zaměstnaneckého týmu tím, že zaměstnancům poskytne interní inovační inkubátor pro rozvoj myšlenek a konceptů s největším potenciálem.

Innovation Factory bude k dispozici nepřetržitě, kandidátské týmy tak budou mít příležitost kdykoliv předložit a představit svůj inovativní nápad. Předkládané koncepty mohou souviset s jakoukoliv oblastí podnikání společnosti GEFCO, musí však být v souladu se základními inovačními osami společnosti, musí přinášet odpověď na aktuální potřeby klientů a musí být uplatnitelné napříč celou Skupinou. Komise pro prověření inovací, která je složena z interních expertů, bude vyhodnocovat nejlepší koncepty právě na základě výše uvedených kritérií. Vybrané týmy budou následně vyzvány k účasti v Innovation Factory, která jim poskytne interní odborné znalosti stejně jako zdroje, díky nimž budou mít šanci svůj nápad dále rozvíjet. Po ověření koncepce budou vybraní účastníci projektu uvolněni z běžných pracovních povinností, aby se mohli plně věnovat rozvoji inovačního projektu.

„S velkou hrdostí oznamujeme narození naší Innovation Factory, nástroje pro podporu kreativity a inovací v naší zaměstnanecké základně po celém světě,“ uvedl Luc Nadal, předseda představenstva společnosti GEFCO. „Důvodem naší plné podpory projektu je záměr poskytnout našim zákazníkům inteligentní a flexibilní řešení pro dodavatelský řetězec. A jsem přesvědčen, že právě Innovation Factory bude tím správným nástrojem, který nám pomůže posunout hranice a zrychlit růst.“

 

Sdílené inovace

GEFCO ale již dnes velmi pečlivě pěstuje svůj interní ekosystém inovací. Jedním z jeho prvních plodů je např. projekt My Car is There (MCIT) - služba, díky níž prostřednictvím smartphonové aplikace můžete zajistit transport vozidla ke koncovému zákazníkovi, nebo  360° systém  fotografování vozidla, který zákazníkovi umožní kompletní sledování vozu v průběhu přepravy. Za tuto aplikaci získalo GEFCO 12. června 2018 cenu Innovation Leader v rámci Automotive Logistics Europe Exhibition v německém Bonnu.

Skupina GEFCO také aktivně monitoruje vývoj inovací a v případě nových technologií uplatňuje přístup „test and learn“ (vyzkoušej a uč se). Za ostatní jmenujme např. využití robotů v oblasti řízení skladů ve Francii nebo zcela nově používání dronů ve skladových prostorech ve Španělsku. Pro urychlení inovací společnost paralelně kooperuje s externími start-upy. Projekt Innovation Factory plně reflektuje strategii inovační politiky Skupiny představenou již před několika lety a potvrzenou v současnosti uzavřením některých klíčových partnerství. V březnu 2018 oznámila Skupina uzavření partnerství s firmou Techstars, mezinárodním akcelerátorem podporujícím rozvoj více než 1000 mezinárodních start-upů. V rámci spolupráce se GEFCO stalo také partnerem Partech Shaker, mezinárodního start-upového kampusu, umožňujícího růst a rozvoj technologických společností v ideálních podmínkách.

Sdílet