Přístupnost

GEFCO otvírá nový sklad v Divišově

25 leden 2018

Mezinárodní logistická společnost GEFCO otevírá po patnácti letech působení v České republice svou devátou pobočku. Dlouhodobě rostoucí trend a svou úspěšnost na poli logistiky potvrzuje společnost pronájmem nového moderního skladu v CTPark Divišov.

Ten nabídne v počátku deset nových pracovních míst s perspektivou růstu až na pětinásobek. Nové prostory firma zřizuje hlavně pro dlouhodobé klienty z oblasti automobilového průmyslu, do objektu přemístí také ekologický provoz čistění vratných přepravních obalů, tzv. GEF-boxů. 

„Otevřením nového, moderního skladovacího prostoru reagujeme na dlouhodobou potřebu navýšení skladovacích kapacit iniciovanou zvýšenou poptávkou především ze strany našich dlouhodobých klientů,“ komentuje důvod zřízení nové pobočky Aleksander Raczynski, generální ředitel GEFCO v České republice a dodává: „Vzhledem k tomu, že jsme se ve stávajících pobočkách již neměli kam rozrůstat, zvolili jsme radikální řešení v podobě otevření zcela nového skladu s potenciálem dalšího růstu.“ 

 

Padesát pracovních míst pro ženy i muže a spolupráce v regionu

Sklad v Divišově zahájil provoz začátkem ledna a GEFCO jej dočasně obslouží operátory ze své jažlovické pobočky. „Pro Divišov v první fázi otevíráme deset pozic, převážně jde o operátory skladu. Ze zkušeností z našich dalších regionálních poboček předpokládáme obsazení vypsaných pozic v horizontu cca 6 týdnů, převážně obyvateli z bezprostředního okolí skladu. Konkrétně z oblasti Benešova a Vlašimi,“ uvádí HR manažerka společnosti GEFCO Lenka Jírovcová a dodává, že strategie náboru zaměstnanců z bezprostředního okolí poboček se osvědčila i v Jažlovicích a v Brně. Díky modernímu vybavení a sofistikované technice pro manipulaci s těžkým nákladem GEFCO již delší čas úspěšně nabírá nejen muže, ale také ženy, které jsou, jak uvádí Jírovcová, stejně dobrými operátorkami jako muži a pečlivými zaměstnanci se schopností rychle se učit. Aktuálně otevřené pozice nejsou zdaleka konečnými. Při současném tempu růstu společnost předpokládá v nové pobočce, i přes vysoký stupeň automatizace, postupný nárůst až na konečný počet 50 zaměstnanců.

Svůj zájem o oblast, ve které podniká, plánuje GEFCO stvrdit i na divišovsku spoluprací s relevantními organizacemi či místní samosprávou v regionu. „Péče o naše zaměstnance i o oblast, kde žijí, je pro nás velmi důležitá. V regionech jsme již podpořili výsadbu zeleně či vznik aplikace pro hlášení poruch, naši zaměstnanci také sami navrhli a s přispěním firmy také zajistili výchovu asistenčního psa pro hendikepované dítě,“ uzavírá Jírovcová a dodává, že po zjištění potřeb je GEFCO připravené kooperovat i v této oblasti.

 

Automobilový průmysl i čištění vratných obalů

Většina z nově otevřených prostor o celkové rozloze 7 200 m2 bude využita dlouhodobými zákazníky z oblasti automobilového průmyslu, skladovány zde budou převážně náhradní díly a elektronické komponenty do aut. „K pronájmu jsme přistoupili hlavně ze tří důvodů. Prvním je fakt, že i v době, kdy jsme se soustředili především na diverzifikaci klientského portfolia došlo k nárůstu objemu přepravy pro zákazníky z oblasti automobilového průmyslu, dalším byl požadavek na zkrácení doby dostupnosti komponent ze strany našich dlouhodobých zákazníků,“ popisuje Raczynski. Třetí, ale neméně důležitá, byla nutnost najít adekvátní prostory pro přemístění jednotky na čištění vratných transportních obalů, tzv. GEF-boxů. V těchto plastových přepravkách, homologovaných speciálně pro výrobní linky zákazníků společnosti, jsou aktuálně skladovány a přepravovány komponenty pro sektor automotive, GEFCO ale, v souladu s interní politikou, pracuje na rozšíření vratných obalů namísto současně používaných jednorázových materiálů také u klientů z dalších průmyslových oblastí. 

Sdílet