Přístupnost

GEFCO group, EDJ a BKW představují největší solární elektrárnu ve švýcarsku umístěnou na střeše

30 září 2016

BKW, specialista na energie a infrastrukturu, Energie du Jura, kompetenční centrum pro energie v kantonu Jura a GEFCO, globální hráč v oblasti průmyslové logistiky dnes představují největší solární elektrárnu umístěnou na střeše, která se nachází ve městě Courgenay ve Švýcarsku.

Produkce elektrárny bude pokrývat polovinu cílů stanovených pro kanton Jura v oblasti obnovitelných energií do roku 2021.

Fotovoltaická elektrárna o ploše 43 000 čtverečních metrů

Projekt byl zahájen v roce 2015 a na počátku byly ambice společnosti GEFCO Switzerland modernizovat její flotilu vozidel, která se nachází na ploše 78 000 čtverečních metrů a zahrnuje až 3 000 importovaných vozidel pro oblast Švýcarska. Fotovoltaická elektrárna v Courgenay umístěná na zastřešení je pozoruhodná svými rozměry a výkonem.

Elektrárna se momentálně skládá z 23 886 fotovoltaických panelů. Plocha 43 000 čtverečních metrů odpovídá čtyři a půl násobku plochy fotbalového hřiště. Instalovaný výkon 6,7 MWp činí z fotovoltaické elektrárny v Courgenay nejvýkonnější střešní fotovoltaickou elektrárnu ve Švýcarsku, která je schopna ročně produkovat 6,7 GWh of elektřiny, to znamená roční spotřebu 1 550 domácností.

Práce na projektu, které byly zahájeny koncem roku 2015, byly zaměřeny na tři samostatné oblasti. První část instalace (20 % konečné plochy) byla dokončena 30. března 2016 a produkuje až 1,2 MWp elektřiny. Další dvě části, které jsou v provozu od srpna 2016, produkují 3,2 MWp a 2,4 MWp.

Velký ekologický projekt

Část produkované energie bude využita přímo na místě k nabíjení elektromobilů importovaných společností GEFCO. Zbývající výkon bude dodáván do sítě skupiny BKW a nabízen zákazníkům prostřednictvím produktu „Energy Green“ vyvinutého skupinou BKW.

Produkce této solární elektrárny by proto měla být certifikována, tak aby uspokojovala rostoucí poptávku po elektřině z obnovitelných zdrojů. Tento výkon bude zahrnovat téměř polovinu stanovené cílové produkce ekologické energie v kantonu Jura do roku 2021.

Jsme potěšeni, že se tento projekt mohl proměnit v realitu, a že jsme se mohli podílet na plnění cílů stanovených pro kanton Jura v oblasti ekologické energie. Tato instalace je zajímavá především tím, že zlepšuje úroveň průmyslové plochy, která již existuje delší dobu. Jde o dobrý příklad pro budoucí projekty,“ říká David Faehndrich, ředitel společnosti Energie du Jura.

Produkovaná elektřina by měla umožnit úsporu 2 400 tun CO2 za rok (podle energetického mixu požadovaného Evropskou unií do roku 2020). Dalším ekologickým přínosem elektrárny instalované na zastřešení je zachytávání a opětné využití dešťové vody.

Návrh a konstrukce této elektrárny představují exemplární příklad spolupráce skupin BKW, Energie du Jura a GEFCO. Se dvěma cíli – provozní kvalitou a ohledem na ochranu životního prostředí společnost GEFCO v roce 2013 oslovila skupinu Energie du Jura, jež je pověřena vypracováním energetické strategie kantonu a aktivně se zapojuje do rostoucího podílu obnovitelných energií na lokální produkci energie, tak jak požaduje plán přechodu na ekologické typy energií pro Švýcarskou konfederaci do roku 2050.

Co se týká technického zvládnutí projektu, tyto dvě skupiny se obrátily na skupinu BKW, specialistu na energie a infrastrukturu. „Jsme hrdí na to, že můžeme být součástí tohoto unikátního projektu. Tento projekt je projevem odborné úrovně skupiny BKW v oblasti fotovoltaických elektráren a také jejím závazkem a závazkem jejích partnerů v souvislosti s přechodem na obnovitelné zdroje energie,“ říká Renato Sturani, ředitel pro oblast obnovitelných zdrojů a zvyšování účinnosti ve skupině BKW.

Tato spolupráce vyústila ve společnou investici ve výši 12 milionů švýcarských franků.

Jádrem projektu je obnovitelný rozvoj

Tato elektrárna umožní společnosti GEFCO Switzerland efektivně snížit její vliv na životní prostředí. Jde o součást zásad sociální odpovědnosti společnosti, která je vyjádřena také prostřednictvím certifikace pracovišť společnosti GEFCO Switzerland dle normy ISO 14001 a také instalace nádrží na zachytávání dešťové vody uvnitř solární elektrárny. „Švýcarská pobočka je hrdá na tento úspěch dosažený v souladu se zásadami ochrany životního prostředí celé skupiny. Chci poděkovat skupině BKW a společnosti EDJ, že s námi spolupracovaly na tomto projektu, který má velký význam pro naše zákazníky i pro nás,“ zdůrazňuje Denis Igert, ředitel společnosti GEFCO Switzerland.

Tento projekt je odrazem závazků skupiny GEFCO přijatých ve prospěch ochrany životního prostředí, jež představuje jednu z našich priorit, společně se spokojeností našich zákazníků a vysokou provozní kvalitou. Další pracoviště naší skupiny budou tento příklad následovat,“ dodává s nadšením Luc Nadal, výkonný ředitel GEFCO Group.

Prostřednictvím tohoto projektu, který je součástí energetické strategie Švýcarské konfederace do roku 2050, se skupina GEFCO, skupina BKW a společnost EDJ efektivním způsobem podílejí na přechodu na ekologické typy energií a rozvoji směrem k využití obnovitelných zdrojů.

Sdílet