Přístupnost

GEFCO CSR REPORT 2018: GEFCO rozšiřuje své CSR aktivity a urychluje jejich realizaci

09 červen 2019

Již sedmým rokem potvrzuje společnost GEFCO, celosvětový lídr ve sféře komplexních řešení dodavatelských řetězců a evropský logistický lídr v oblasti výroby automobilů, svou společenskou odpovědnost, jež představuje klíčový faktor udržitelného růstu.

 

V roce 2018 skupina GEFCO nadále zlepšovala úroveň udržitelného rozvoje a posilovala své schopnosti a znalosti ve všech firemních aktivitách. Společnost GEFCO je také oddaná inovacím, neustále hledá ještě efektivnější a ekologičtější řešení a zůstává věrna svému heslu „Partnerství bez hranic“, jež odráží odhodlání firmy spolupracovat a komunikovat se všemi zainteresovanými subjekty.

Podpora společensky odpovědného prostředí

 

Od roku 2009 a podpisu prohlášení organizace Global Compact pod záštitou OSN společnost GEFCO intenzivně využívá v otázce ekologických rizik preventivní přístup, podporuje rozvoj ekologických technologií, zajišťuje ochranu lidských a zaměstnaneckých práv a bojuje proti korupci. Etický kód zaručuje, že všichni zaměstnanci tyto zásady dodržují, a etická komise zajišťuje jejich vhodné každodenní sledování a implementaci.

Prostřednictvím stále vyšší propracovanosti a vnímání situace uskutečňuje společnost GEFCO zásadní část dlouhodobé analýzy rizik a sleduje problémy společenské zodpovědnosti nejen ze své perspektivy, ale také z pohledu všech externích subjektů. Výsledné poznatky tvoří základ pro řešení a prioritizaci rizik a pro lepší strukturování firemního přístupu vůči výzvám ve sféře společenské zodpovědnosti. Pomocí holistického, kvantifikovaného pohledu na rizika a jejich význam může společnost GEFCO zajistit dostatečně robustní pravidla pro řešení jednotlivých výzev a stále vhodným způsobem sledovat postup.

Stéphane Milhet, Executive Vice President pro lidské zdroje a CSR ve společnosti GEFCO, říká: „Rozhodnutí a činnosti organizace typu GEFCO mají zásadní dopad na partnery, zaměstnance i prostředí. Můžeme pomoci s formováním prostředí, posilovat místní ekonomiku a přinášet světu pozitivní změnu.“

 

Lepší ekologické výsledky

 

  • Optimalizovaná, čistší a lépe propojená doprava

Po dva roky po sobě dosáhla společnost GEFCO 2% snížení uhlíkových emisí v souvislosti s přepravou, díky konkrétním činnostem uskutečněným v roce 2018. Hodnota je v souladu s nastavenými cíli a umožnila ji optimalizace transportních toků, zlepšení flotily vozidel a podpora multimodálních řešení, jež nabízejí konkrétní alternativy k silniční dopravě. Klíčový faktor rovněž představují inovace společně s technologiemi. Probíhá také průzkum jiných kreativních řešení, například elektrifikace vozidel nebo propojené dopravy. Ve Španělsku a České republice spustila společnost GEFCO služby využívající nákladní vozy se dvěma návěsy s délkou od 25 do 30 metrů. Tyto konfigurace zvyšují nosnost a produktivitu a omezují počet vozidel na silnicích, což snižuje emise CO2.

 

  • Energeticky úsporný provoz

Díky 300 lokalitám na celém světě zaručuje společnost GEFCO minimální vliv na okolní prostředí, stanovuje si ambiciózní cíle v oblasti omezování spotřeby energie a využívání skládek a současně navyšuje recyklaci a energetickou obnovu. V roce 2018 se obnovilo nebo recyklovalo 69 % odpadu celé skupiny a 59 našich firemních linek získalo certifikaci ISO 14001.

 

  • Certifikace úrovně společenské zodpovědnosti od organizace EcoVadis a projektu CDP

V roce 2018 získala společnost GEFCO od organizace EcoVadis certifikaci úrovně Gold. Tato certifikace odráží vysokou úroveň ve čtyřech oblastech, které agentura EcoVadis sleduje: řízení ekologických dopadů, postupy v oblasti lidských zdrojů, etika a profesionální řízení a nákupní zásady. V roce 2018 získala společnost GEFCO o dva body více než v roce 2016 a dosáhla hodnocení 64 bodů ze 100. Skupina znovu patří mezi 5 % nejlepších firem v oblasti společenské zodpovědnosti – ze 30 000 společností na celém světě, které EcoVadis hodnotí.

Společnost GEFCO rovněž získala hodnocení „B“ v dotazníku CDP (dříve Carbon Disclosure Project) týkající se klimatické změny. CDP řídí globální systém zveřejňování informací, jenž umožňuje firmám, městům, státům i regionům měřit a řídit ekologické důsledky jejich činnosti. Organizace dává hodnocení A až D. S tímto hodnocením se GEFCO řadí nad průměr odvětví.

 

  • Společensky odpovědný přístup k partnerství

Společnost GEFCO každodenně spolupracuje s partnery, zákazníky a zainteresovanými subjekty, s cílem dosáhnout nejvyšší úrovně zodpovědnosti dle firemního hesla „Partnerství bez hranic“. Na konci roku 2018 podepsalo 1 478 poskytovatelů silniční přepravy Chartu odpovědného nákupu (RPC) společnosti GEFCO, což představuje 76 % běžných přepravních výdajů.

 

Sdílená hodnota inovací

 

Společnost GEFCO operuje v rychle se měnícím prostředí, v němž nové technologie transformují výrobní procesy i spotřebitelské trendy. Proměna těchto výzev v příležitosti vyžaduje inovativní přístup a společnost GEFCO s velkým odhodláním staví inovace do centra firemní strategie a podporuje je na všech organizačních úrovních. Cíl: stanovit budoucnost dodavatelského řetězce prostřednictvím efektivních a udržitelných řešení s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníky.

Jelikož je společnost GEFCO přesvědčena, že jejím nejcennějším aktivem jsou pracovníci, spustila v rámci skupiny v roce 2018 program GEFCO Innovation Factory, v němž může každý zaměstnanec přinášet a zkoumat nové nápady, které se mohou potenciálně rozvinout do řešení podporujících růst firmy. Společnost GEFCO současně uzavřela partnerství s firmou Techstars, rozvíjejícím se globálním akcelerátorem, což dává skupině přístup k jedinečnému inovativnímu ekosystému a mnoha příležitostem k hledání inovativních a udržitelných řešení.

 

Kompletní GEFCO CSR report za rok 2018 naleznete zde: https://www.gefco.net/en/about-us/csr/

 

Sdílet