Přístupnost

Co přináší rok 2019 v oblasti mýta?

29 leden 2019

Mýto ve Francii zdražuje, Bulharsko zavádí poplatky pro nákladní vozidla, Rakousko chystá antitranzitní balíček a Itálie naopak zamýšlí od některých poplatků upustit. O změnách v jednotlivých zemích se dočtete v našem článku.

 

Zatímco v Česku jsou mýtné sazby již více než čtyři roky téměř konstantní, v evropských zemích se mění nejen výše poplatků za využití komunikací, ale také sankce za porušení lokálních pravidel nebo třeba pravidla odpočinku na území daného státu. Pro lepší orientaci vám přinášíme stručný přehled změn, které vstoupily v platnost, nebo se chystají. 
 

Někteří navýšili poplatky již v roce 2018

V některých zemích došlo k úpravě mýtných sazeb již v roce minulém. Mezi tyto státy patří Belgie, která nově zpoplatnila silniční úseky ve Valonském regionu, Chorvatsko, kde nový ceník vstoupil též v platnost už před koncem roku a poplatky již v říjnu 2018 zvýšilo i Maďarsko, které stejně jako Belgie rozšířilo síť zpoplatněných komunikací. Maďarsko navíc zavedlo systém automatického pokutování přetížených vozidel.

 

Kdo mění sazby letos a jak?

V letošním roce upraví poplatky hned několik Evropských zemí a změny se nedotknou jen mýta, ale také výše pokut. Sumarizaci hlavních změn v klíčových zemích jsme pro vás připravili níže:

BULHARSKO

Zpoplatněny budou pro nákladní automobily o hmotnosti nad 3,5 tuny nově také komunikace v Bulharsku, a to od 16. srpna 2019. Do tohoto data jsou platné aktuální viněty. Výše sazby platné po 16. srpnu se bude lišit dle siničního úseku, emisní kategorie a počtu náprav vozu a mýto bude možné hradit elektronickou palubní jednotkou nebo zakoupením úsekových lístků. Ceník mýtného Bulharsko zatím nezveřejnilo.

FRANCIE

Za průjezd Francií zaplatíte letos o 1-4% více. Navýšení poplatků se liší v závislosti na úsecích dálnic a jejich provozovatelích. Výčet tras a aktuální ceník naleznete na webových stránkách autoroutes.fr. Na jaro 2019 je naplánováno také zavedení nízkoemisních zón v Grenoblu a Štrasburku spolu se zpřísněním podmínek vjezdu do těchto zón v Paříži.

ITÁLIE

Na necelých 90 % tras v Itálii bylo zvýšení sazeb mýtného odloženo, na zbývajících dálničních trasách ale mýtné podražilo hned od ledna, nebo ke změně dojde v průběhu roku. Přehled změn na jednotlivých trasách naleznete zde: ilsole24ore.com

NĚMECKO

V Německu došlo nejen ke změně ve výši tarifů (o níž jsme váš již informovali zde) k 1. lednu 2019. V mýtu jsou zde nově zahrnuty také poplatky za hlukovou zátěž, od mýta jsou osvobozeny elektromobily a vozidla na plynový pohon jsou osvobozeny od platby do roku 2020. Zároveň je v Německu třeba věnovat pozornost úpravě sazeb pokut.

RAKOUSKO

I Asfinaq, rakouský správce mýta, avizoval zvýšení sazeb na rok 2019 o výši inflace, tj. 2,2 %. Sazba se skládá z nákladů na infrastrukturu (dle počtu náprav), nákladů na znečištění ovzduší (dle emisní normy a počtu náprav) a znečištění hlukem (dle počtu náprav) a nově bude zahrnovat i poplatek za znečištění ovzduší také pro vozidla Euro 6. Region Tyrolsko navíc chystá balíček tzv. antitranzitních opatření, které výrazně omezí sobotní provoz v prvním čtvrtletí 2019.

SLOVENSKO

I na sousedním Slovensku došlo k 1. lednu 2019 k úpravě mýtných sazeb. Změnil se též systém slev ze sazeb mýta za užívání vymezených úseků pozemních komunikací. Úprava sazeb je plošná, týká se všech vozidel s povinností platit mýto a aktuální sazby naleznete na emyto.sk.

ŠPANĚLSKO

Pro Španělsko byly klíčovými daty 1. a 15. leden 2019. První den roku byl ve znamení avizovaného zdražení mýta ve Španělsku průměrně o 1,67 %, zatímco v polovině ledna 2019 došlo ke 30 % snížení poplatků na několika příměstských trasách.

VELKÁ BRITÁNIE

Velká Británie nyní dělá mnoha přepravcům vrásky na čele díky brexitu.

Úprava mýtných sazeb, která zohledňují emisní třídy, vstoupí v platnost 1. února 2019.

 

Změny nejen v oblasti mýta, aneb ve Španělsku nově pomaleji

Velké změny roku 2019 se ale netýkají pouze mýta. K zásadní změně přistupuje Španělsko, které z důvodu vysoké nehodovosti mění maximální povolenou rychlost. Na jednoproudých komunikacích, kde jízdní směry nejsou odděleny fyzickou bariérou, je maximální povolená rychlost pro autobusy, dodávky a nákladní vozidla snížena na 80 km/h; pro osobní vozidla a motocykly na 90 km/h. Na vozovkách s oddělenými jízdními pruhy je pak maximální rychlost  pro automobily a motocykly 100 km/h.

 

Nová pravidla týdenního odpočinku ve vozidle

A poslední záležitost, kterou nelze opomenout, je zákaz trávení běžného týdenního odpočinku v kabině vozidla. Tento 45-hodinový odpočinek je zakázáno trávit ve vozidle v Belgii, Francii, Německu, Velké Británii nebo Nizozemí. Od minulého roku se ale oblast zákazu rozšířila i na Itálii a Španělsko. Pokuty za porušení se liší dle jednotlivých zemí, nevyšší sankce za porušení hrozí dopravci v Belgii, kde je horní hranice až 60 000 eur.

 

Související články

Německé navýšení mýta

S platností od 1. 1. 2019 Německo navyšuje sazby mýtného. V důsledku tohoto zvýšení pak můžeme očekávat i růst cen nákladní přepravy jako takové.

Zobrazit více

Sdílet