Přístupnost

Celní řízení: revoluce v Evropské unii

10 leden 2017

Nový Celní kodex Evropské unie zavádí status schváleného ekonomického subjektu (AEO) pro posílení bezpečnosti pohybu zboží v rámci regionu. Sleduje také další cíl, kterým je přechod na bezpapírové a plně elektronické deklarace do roku 2020.

Obraz celního úředníka, který řídí zásilky s balíkem formulářů v ruce a ručně razítkuje žádosti, je nyní minulostí. S novým Celním kodexem Evropské unie (UCC), který vstoupil v platnost 1. května 2016, uskutečňuje Evropská unie hluboké reformy, jejichž účelem je usnadnění obchodování se zbytkem světa. „Vývoj si vyžádal nahrazení zastaralé a procesně složité legislativy z roku 1992,“ uvedl Ives Taelman, ředitel pro celní a daňové záležitosti ve skupině GEFCO.

 

Zvýšení bezpečnosti prostřednictvím statusu oprávněného ekonomického subjektu

Nový Celní kodex Evropské unie klade důraz na bezpečnost pohybu zboží zavedením statusu oprávněného ekonomického subjektu (AEO). Od teroristických útoků z 11. září 2001 se bezpečnost stala pro Světovou celní organizaci hlavní prioritou a v roce 2005 implementovala standard SAFE pro prevenci teroristických činů s využitím tradičních mezinárodních obchodních tras. V zájmu zvýšení efektivity vedly standardy SAFE v roce 2008 k vytvoření statusu oprávněného ekonomického subjektu (AEO). Avšak výhody tohoto kroku pro společnosti v sektoru průmyslu a dopravce zůstávaly nejasné.

S novým Celním kodexem učinila Evropská unie status oprávněného ekonomického subjektu nezbytným pro mezinárodní expanzi. Oprávnění držitelé tohoto statusu využívají řadu zvláštních podmínek, které usnadňují jejich celní a daňové procedury a umožňují jim rychlejší odbavení, snížení souborné jistoty kryjící celní dluhy, příjem oznámení o celních kontrolách zboží s předstihem a volbu místa těchto kontrol. „Pro získání statusu oprávněného ekonomického subjektu je třeba splnit nová certifikační kritéria: pověření zástupci musí demonstrovat své schopnosti a zkušenosti“, vysvětluje Ives Taelman. Výměnou za výhody poskytované tímto statusem musí oprávněný ekonomický subjekt poskytovat více informací o každé fázi logistického procesu. To umožňuje rozšířit sledování zboží, především v oblasti letecké nebo lodní přepravy.

 

Konec papírových formulářů

Druhá významná změna se týká zavedení bezpapírové celní deklarace, která bude počínaje 31. prosincem 2020 realizována ze 100 % v elektronické formě (viz rámeček dole). Evropské celní úřady mají v úmyslu usnadnit pohyb zboží a stimulovat růst v rámci Unie. Celní úřady také chtějí posílit sledování zboží. „Cílem pro všechny členské země je sdílení stejných informací prostřednictvím propojeného a centralizovaného systému, které zajistí dokonalý přehled o zboží vstupujícím a opouštějícím Evropskou unii v reálném čase“, řekl Thomas Marin, celní a daňový analytik ve skupině GEFCO.

 

Centralizované celní odbavování

Nový Celní kodex Evropské unie představuje průlom a předznamenává nový princip: oddělení deklarace importu a exportu od fyzických toků zboží do roku 2020. Až do nynějška musely být celní procedury prováděny v místě vstupu zboží, což nutilo oprávněné zástupce, jako je GEFCO, aby v zájmu splnění potřeb svých zákazníků z oblasti průmyslu pokrývali co největší možné území. „Centralizované celní a daňové řízení umožňuje předkládat všechny dokumenty jednomu celnímu úřadu, který bude kontrolovat elektronické deklarace, bez ohledu na geografickou polohu zboží,“ vysvětluje Thomas Marin.

 

2020, rok důležitých změn

„Někteří zákazníci již chtějí využívat výhod novinek v Celním kodexu EU, avšak v současné době to není možné,“ vysvětluje Thomas Marin, celní a daňový analytik ve skupině GEFCO. „Legislativa, která začala platit 1. května 2016, musí být ještě zakotvena v zákonech jednotlivých zemí. Tento proces momentálně probíhá.“ Termín dokončení tohoto procesu je 31. prosinec 2020. Do tohoto data musí fungovat výměna a uchovávání informací mezi celními úřady, dopravci a Evropskou komisí.

Sdílet