Přístupnost

Aktuální situace brexitu a nové francouzské technologické řešení

16 duben 2019

Ačkoliv bylo konečné vyústění brexitu očekáváno k 29. 3. 2019, respektive k 12.4.2019, Británii se stále nepodařilo dojít ke společnému konsenzu, jak by vlastně jejich odchod z Evropské unie měl vypadat. Z toho důvodu stále není jasné, jaký scénář bude opuštění Unie mít a na jaké důsledky by se tedy všichni ti, kteří s Britskými ostrovy obchodují, měli připravit. Proto přinášíme aktuální informace, kam bude směřovat další vývoj událostí, jaké jsou možnosti a na co je třeba se připravit.

Na mimořádný summit v Bruselu zamířila britská premiérka Mayová s žádostí o další odklad odchodu Británie z EU. Termín, který sama navrhla, tedy 30. června, ale nakonec lídři ostatních zemí EU posunuli až na konec října 2019. Ovšem jen pokud Británie uspořádá volby do Evropského parlamentu a ratifikuje dohodu o vystoupení do 22. května 2019. V opačném případě by k vystoupení muselo dojít už k 31. 5. 2019.

Je v zájmu zemí EU, aby došlo raději k dohodě než k tvrdému brexitu, který hrozil v případě, že by zástupci zemí EU odklad odmítli. V tom případě by okamžitě nastal scénář tvrdého brexitu, který předpovídá nepříjemné dopady pro britskou i evropskou ekonomiku.

V případě, že se Británii podaří dosáhnout dohody před koncem října, odklad tím neprodleně končí a může dojít k vystoupení ihned, respektive k prvnímu dni měsíce následujícího po dokončení všech ratifikačních postupů. Naopak 30. června 2019 chce Evropská unie vyhodnotit, zda v Británii skutečně vidí snahu se na dohodě o podobě brexitu domluvit, nebo jestli dokonce nehodlají své stanovisko o vystoupení přehodnotit.

Na semináři o brexitu, který GEFCO pořádalo 12. března 2019, jsme prezentovali různé scénáře brexitu a jejich dopad na dodavatelský řetězec. Odborníci z oblastí celního a daňového poradenství pro vás dali dohromady i stručný manuál, tzv. brexit e-book, který vám pomůže vyřešit celní otázky týkající se brexitu. Vzhledem k aktuální situaci už pochopitelně neplatí termín 29. 3. 2019 jako termín změny, nicméně odpovědi na otázky jsou stále platné a využitelné v případě vyústění této „brexitové krize“ v následujících měsících.

Ke stažení

BREXIT E-BOOK

Objevte v této specializované elektronické knize 5 řešení, která vám umožní vyřešit celní otázky týkající se brexitu.

pdf, 4 MB

Stáhnout

S odchodem Británie z Evropské unie je spojeno i okamžité obnovení hraničních kontrol a souvisejících procedur, zejména proclení veškerého zboží. Z toho důvodu hrozí narušení plynulosti logistických toků mezi Spojeným královstvím a ostatními zeměmi. Francouzské celní orgány se však na tuto situaci připravily a vyvinuly technologické řešení založené na včasném dokončení celních procedur a automatizaci celních prohlášení, tzv. smart border. Jakým způsobem tedy bude probíhat transport přes kanál mezi Francií a Velkou Británií, můžete podrobněji studovat v dokumentu, které pro tento účel orgány vytvořily společně s názornými animacemi.

Sdílet