Přístupnost

AEO, jen pro skutečné odborníky

29 červen 2017

Složitost celního systému a zdlouhavost procesů s clením spojených, to jsou náležitosti komplikující plynulé logistické služby snad každé importující i exportující společnosti.

S pomocí AEO certifikovaného experta, který poskytne odbornou podporu, odpadá velká část administrativy i práce s celním řízením spjatých, a spoluprací naopak klientská společnost získá prvotřídní služby a na míru šitá řešení celního zastoupení. 

AEO – punc kvality a spolehlivosti celního zastoupení 

AEO (Authorized Economic Operator) je označení Oprávněného hospodářského subjektu, které je možné získat od roku 2013 za předpokladu splnění přísných podmínek a kritérií, posuzovaných Evropskou komisí. Certifikaci získávají společnosti, které jsou vyhodnoceny jako spolehlivé, odborně způsobilé a finančně stabilní a jednou z nich je také GEFCO v České republice. Certifikace poskytuje výhody zjednodušení celních procedur nejen pro certifikovanou společnost a celní úřady, ale benefitem je především zrychlení, simplifikace postupů a zabezpečení zboží pro samotného importéra či exportéra, a to nejen v zemích Evropské unie, ale také v zemích mimo EU. 

 

Zjednodušení řízení, ale i lepší zabezpečení zboží

Dle požadavků nabízí oprávněný subjekt importujícím či exportujícím společnostem buď zjednodušení celních formalit (certifikát AEOC), bezpečnost a zabezpečení při vstupu a výstupu zboží ze Společenství (certifikát AEOS), případně kombinaci obou výše zmíněných variant (AEOF).

Díky certifikaci může její držitel klientovi poskytnout např. soubornou jistotu pro celní dluhy, centralizované celní řízení, či zápis do záznamů deklaranta bez povinnosti předložit zboží, v některých případech dokonce tzv. institut samoschvalování. V praxi to znamená nejen to, že klientská společnost nemusí mít v portfoliu zaměstnanců svého celního experta, ale i fakt, že většina procesů probíhá elektronicky, bez fyzické přítomnosti zástupce celního úřadu, což celý proces činí rychlejším a díky možnosti přednostního clení také komfortnějším.

 

Benefit pro klienta

Nejen v zemích EU je firma s AEO certifikátem spojena s vyšší mírou důvěry a prestiže, což je pro zákazníky zárukou, že je jejich zboží v dobrých rukou. Punc kvality v podobě AEO je také pozitivní informací pro potenciální zahraniční obchodní partnery a je jedním z faktorů, které v praxi přispívají ke zvýšení obchodní bilance klienta.

 

Výhody AEO certifikátu

  • Zjednodušení celních postupů
  • Online clení ve speciálně vyznačeném prostoru
  • Možnost clení mimo území České republiky (na území EU)
  • Nižší četnost fyzických kontrol
  • Možnost přednostní kontroly
  • Zvýšení prestiže držitele vůči obchodním partnerům

Sdílet