Přístupnost

3 tipy pro správné zajištění celních formalit

29 červen 2017

Dovoz a vývoz zboží přes hranice EU je běžnou obchodní aktivitou, ne každá společnost se ale vyzná ve všech pravidlech a podmínkách clení.

Pokud se neplánujete v nejbližší době stát v tomto oboru expertem, nejjednodušším řešením je zvolit si pro tyto úkony toho správného zástupce, který potřebné formality vyřídí. Jak ale zajistit, aby vše proběhlo hladce, všechny náležitosti celního a daňového procesu byly splněny a společnost to nestálo jmění?  Tři dobré tipy, jak postupovat, přináší Lucie Svobodová, zástupce společnosti GEFCO v České republice.

Výběr kvalitního zástupce – polovina úspěchu

Výběr kvalitního zástupce je pro hladký průběh zcela zásadní. Zvolení jednoho stálého zástupce pomůže nastavit standardní procesy, eliminovat rizika a pravidelná spolupráce je zárukou časové a finanční efektivity i optimalizace procesů. „Známkou kvality v této oblasti může být například certifikát AEO, jehož držitelem jsou pouze důkladně prověřené společnosti s detailní znalostí celních postupů a procedur. Ani oblast celního zastoupení ale není výjimkou a i zde doporučujeme před výběrem zástupce projít reference a získat informace o zkušenostech a schopnostech celního zástupce navrhovat vhodná řešení,“ komentuje výběr vhodného zástupce pro zajištění celních formalit Lucie Svobodová, ze společnosti Gefco v České republice.

Plán - základní předpoklad budoucích úspor

Náklady spojené s celním řízením nejsou zanedbatelné a detailní plán je pro jejich optimalizaci nezbytný.  Existují různé celní režimy a metody, jak na clu samotném ušetřit. Jsou závislé na účelu použití přepravovaného zboží nebo na době setrvání v cílové destinaci a obvykle je nutné je s celním úřadem předem projednat. „Ve chvíli, kdy stojí naložený kamion u rampy, je už většinou pozdě hledat úsporná opatření. Na ta je nutné se zaměřit v předstihu,“ akcentuje Svobodová potřebu včasného plánování pro navržení cenově optimálního řešení proclení přepravovaného zboží.

Nastavení komunikace a poskytnutí kompletních informací

Ani sebelepší celní zástupce není schopen splnit celní formality bez úplných, komplexních informací dodaných klientem. Pro bezproblémové zajištění celních náležitostí jsou požadovány zejména přesné údaje o druhu a množství přepravovaného zboží, zásadním požadavkem je také hodnota zásilky, dále pak konkrétní informace o balení přepravovaných produktů, o původu zásilky a v neposlední řadě také klasifikace zboží. Zástupce musí obdržet také data o osobách a dopravních prostředcích účastnících se dané mezinárodní logistické transakce. Důležité jsou ale také obchodní, účetní a dopravní dokumenty, na jejichž základě je později správnost celního prohlášení ověřována (a může tak být učiněno ještě deset let po dovozu, resp. vývozu zboží). 

Všechny výše zmíněné podklady je nutné celnímu zástupci poskytnout a je tedy zřejmé, že potenciální výhodou je dlouhodobá spolupráce obou stran, kdy zástupce

může čerpat ze sdílených informačních zdrojů, což všem zúčastněným šetří čas a snižuje také riziko výskytu chyb.

Sdílet