NÁŠ ZÁVAZEK KVALITY

Dodržování termínů, zajištění čerstvosti přepravovaných produktů, zajištění spolehlivosti provozu a správa nákladů představuje pro logistického specialistu každodenní výzvy. Jako společnost, která se vždy snaží o dokonalost, se GEFCO může pochlubit historií, která čítá 65 let spolupráce s automobilovým průmyslem, tedy jedním z nejnáročnějších odvětví na světě, co se týká logistiky. Náš proces kontroly kvality je veden vyhrazeným systémem řízení, který podporuje naši organizaci, pracoviště a obchodní oblasti v celém rozsahu.

Závazek kvality: Správný produkt ve správný čas na správném místě a za správnou cenu.

PROAKTIVNÍ PŘÍSTUP K CERTIFIKACI A DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

Skupina GEFCO nejen aktivně začleňuje normy a certifikáty požadované klienty v oblasti logistiky, ale dokonce tento rámec překračuje ve snaze zajistit splnění specifických požadavků jednotlivých trhů.

 

Systém řízení kvality podle mezinárodních norem

 • Certifikace dle ISO 9001: Zavedení tohoto standardu umožňuje organizovat všechny základní procesy ve společnosti tak, aby byly efektivní, účinné a zároveň adaptabilní pro změny, což přináší možnost flexibilně reagovat na požadavky našich zákazníků. Celá skupina GEFCO je certifikována dle standardu ISO 9001.
 •  Certifikace dle ISO 14001: Tato certifikace se uplatňuje při řešení rizik souvisejících s životním prostředím. Certifikát byl udělen 60 pobočkám skupiny GEFCO ve 14 zemích. Pravidelné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí jsou zacíleny na snižování dopadu našich činností na životní prostředí a jsou také navázány na celofiremní politiku udržitelného rozvoje.

Řešení šitá na míru

Na základě vašich požadavků může skupina GEFCO nabídnout také řešení na míru pro audit, hodnocení a certifikaci specifických služeb.

 • Hodnocení EcoVadis: vztahuje se na zásady společenské odpovědnosti (CSR). Společnost GEFCO byla prověřena [A3] a je uznávána jako jedna z nejlepších společností v oblasti logistiky.
 • SQAS* (systém hodnocení bezpečnosti a kvality)* je specifický pro chemický průmysl a hodnotí výkonnost z hlediska kvality, bezpečnosti, životního prostředí a logistických dodavatelů. Tuto certifikaci vlastní sedm poboček skupiny GEFCO v Německu a Itálii.
 • SMETA (audit etického obchodování členů Sedex)* hodnotí etické postupy v dodavatelských řetězcích. Tato certifikace byla udělena celé skupině GEFCO.

*SQAS: Systém hodnocení bezpečnosti a kvality; SMETA: Audit etického obchodování členů Sedex

Normy skupiny GEFCO

Skupina GEFCO využívá interní standardy pro osvědčené postupy: našich 400 obchodních standardů zaručuje stejnou úroveň kvality všude na světě. Externí a interní audity poskytují roční hodnocení poboček v souladu s těmito normami a postupy.

 

ŘÍZENÍ KVALITY: ZÁVAZEK NA GLOBÁLNÍ ÚROVNI

Kvalita, měřená spokojeností našich klientů, je naší hnací silou a je pro nás vždy na prvním místě. Jedná se o vytváření strategie skupiny a způsob, jakým provádíme všechny naše aktivity, vždy se snažíme neustále zlepšovat náš hodnotový řetězec.

Náš cíl: Nulový počet neshod

 • 90 % spokojených klientů*
 • 65 % jednotek, které se podílejí na systému „Řízení prostřednictvím kvality“
 • Téměř 5000 zlepšení nebo preventivních úkonů v roce 2014.

*Zdroj: Dotazník spokojenosti 2013 – systém řízení Gefco. Analýza založená na 851 odpovědích získaných od panelu složeného z 2078 aktivních mezinárodních obchodních klientů.

Systém řízení GEFCO: kvalita v akci

Náš systém řízení kvality, GEFCO (GMS), je strukturován podle norem ISO 9001. Cílem tohoto systému je kontrola kvality ve všech oblastech podnikání a zemích, při současném respektování životního prostředí.

 • Specifický nástroj zaměřený na kvalitu: systém řízení kvality a ochrany životního prostředí představený vynikajícími lídry.
 • Proces neustálého zlepšování se zaměřením na stálou spokojenost klientů a zvyšování produktivity, bezpečnosti a uhlíkově neutrálního hodnocení. Sledování jakýchkoliv změn je naší prioritou.
 • Transparentní informace: audity a ukazatele jsou odesílány našim klientům jako podpora pro jejich vlastní procesy řízení kvality.

 

Ukazatele pro zachování správné cesty

Používáme řadu ukazatelů pro nastavení cesty neustálého zlepšování: meziroční měření spokojenosti klientů, meziroční audit kvality a ochrany životního prostředí a ukazatele výkonu (KPI).