Myslíme na naše okolí

Věříme, že je důležité se zapojit do veřejného dění a pomoci tam, kde to má smysl.

 • Občanské Sdružení Smíšek Opener
  Opener Občanské Sdružení Smíšek

  Nezisková organizace Smíšek je ucelený komplex aktivit zaměřených na podporu a pomoc dětem předškolního věku ze znevýhodněného prostředí (azylové domy, ubytovny, chráněné bydlení, děti rodičů v nouzi) jež z mnoha důvodů nenavštěvují žádné jiné předškolní zařízení, které by je připravilo na začlenění do dalšího běžného vzdělávacího procesu.

  Pomáháme a jsme hrdým partnerem Smíšku, protože věříme, že jeho práce má smysl. Dítě si nemůže vybrat rodinu do které se narodí, ale každé dítě si zalouží šťastné dětství.

 • Paletka Opener
  Opener Paletka

  Paletka se narodila 7. 9. 2016. Má hnědé zbarvení, studený čumák a temperament, který by v budoucnu měl pomáhat nevidomému člověku. Po ukončení prvního roku života a všech nezbytných zdravotních testech a vyšetřeních bude možné zařadit ji do programu výcviku k budoucí službě. Pokud Paletka výcvik po stránce psychické i fyzické zvádne, bude umístěna do rodiny nevidomého a bude mu pomáhat s každodenním životem. 

   

 • Dětský domov Milovice Opener
  Opener Dětský domov Milovice

  S dětským domem v Milovicích spolupracujeme dlouhodobě a vždy se najde nějaká příležitost, proč je navštívit nebo uspořádat nějaký event. Velmi rádi přiložíme ruku k dílu - postavíme zahradní domky, natřeme ploty, uspořádáme dětský den nebo si jen tak hrajeme.

 • Lepší místo ve škole Opener
  Opener Lepší místo ve škole

  Snažíme se pomáhat tam, kde žijí naši lidé. V rámci programu https://www.lepsimisto.cz/podporujeme projekty, které mají vylepšit nebo oživit kolínský region. Věnovali jsme finanční prostředky a dobrovolníky z našich řad, aby realizovali nápady lidí, kteří v Kolíně žijí a zlepšili své okolí.  #Lepší místo ve školena je zaměřeno na zlepšení škol a jejího blízkého okolí samotnými žáky. Projekt je spojený s hlasováním v rámci celé školy o nejlepším nápadu na zlepšení a slavnostním vyhlášením nejlepšího projektu, který získá finanční podporu na realizaci.

  Zapojit do projektu se můžete také stažením mobilní aplikace lepší místo z app storu a nebo google play. Výsledky hlasování o vítězný projekt je k vidění zde

 • Dobrý anděl Opener
  Opener Dobrý anděl

  GEFCO a jeho zaměstnanci podporují nadaci Dobrý anděl. Ten pomáhá rodinám s dětmi v tíživé situaci, do které se dostali kvůli onkologickému nebo jinému závažnému onemocnění. Pravidelně přispíváme této nadaci a jsme rádi, že jsou mezi námi i nezištní dobří andělé.

 • Sázíme stromy Opener
  Opener Sázíme stromy

  Snažíme se být dobrým partnerem městu Kolín a dobrým sousedem našim zaměstnancům. Vysázeli jsme 55 stromů a dalších 37 dřevin, abychom tak podpořili rozvoj zeleně ve městě a jeho okolí. Společný projekt se zaměřoval i na průmyslovou zónu, kde působní naše největší pobočka.

 • European CSR Award Opener
  Opener European CSR Award

  V rámci soutěže European CSR Awards jsme získali významné ocenění za koncept terapeuticko-zábavného dne pro děti z dětského domova. Do soutěže byly přihlášeny projekty různých evropských firem. Organizátoři European CSR Awards se snaží ocenit národní i globální firmy, které vnímají důležitost společenské odpovědnosti.