CELNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

V rámci svého mezinárodního obchodu jste vystaveni bezpečnostním i finančním výzvám, které mohou ovlivnit vaši další expanzi. Naši odborníci mají za cíl tyto výzvy rozpoznat a pomoci Vám s řešením, která jsou zaměřena na posílení vaší konkurenceschopnosti a optimalizace při dodržování veškerých právních předpisů a formalit.

Celní poradenství s cílem řídit a optimalizovat mezinárodní toky

Naše celní a daňové oddělení, které působí ve spolupráci s integrovanou sítí 200 expertů napříč 39 zeměmi, vykonává následující činnosti:

  • Komparativní studie toků a jejich dopadů v celní a daňové oblasti
  • Monitoring právních předpisů, služby zatřiďování a auditní služby
  • Zavádění zjednodušených a optimalizovaných řešení (aktivní nebo pasivní zušlechťovací styk, omezené daňové zastoupení, celní sklady atd.)
  • Management těchto řešení

Díky našemu know how v daňovém zastupování zajišťujeme a optimalizujeme řízení a správu DPH v celé Evropě

Jako expert v daňovém zastoupení již od roku 1993, GEFCO poskytuje své služby v 28 zemích Evropské unie, ve Švýcarsku a v Norsku.

Naše řešení pro daňové zastoupení, která se opírají o monitoring evropského právního prostředí a služby inženýringu, vám umožňují provozovat svou činnost lokálně (skladování, prodej, zpracování) v přísném souladu s právními předpisy dané země, aniž byste museli absolvovat formality a vynaložit náklady na vytvoření místní pobočky. Naše řešení vám rovněž umožní optimalizovat platby záloh DPH v zahraničí, a tedy vytváření příznivého dopadu na vaše cash-flow.

Znalostí pro posílení vaší konkurenceschopnosti

Finanční zisky a optimalizované cash-flow, vyšší účinnost dodavatelského řetězce: Řešení společnosti GEFCO v celní a daňové oblasti jsou navržena s cílem posílit vaši konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni a zabezpečit vaše toky.

Synergie mezi našimi celními a daňovými zastoupeními a logistickým know-how nám poskytuje prokazatelné znalosti trhu. Naše síla spočívá v naší schopnosti propojit celní a daňový inženýring (nalézání nejvíce konkurenceschopného řešení) s taktickým know-how: řídící centrum, řízení toku, Track & Trace systém.

Tyto strategické a operativní znalosti jsou nezbytné pro harmonizaci postupů v celém dodavatelském řetězci a zaručení provozní spolehlivosti..

Proč GEFCO?

AEO* certifikace v 13 zemích

Celní zastoupení ve více než 100 zemích

Více než 20 let zkušeností v oboru


* Authorized Economic Operator

• Celní & daňové zastoupení
• Vysoké operativní standardy
• Dedikovaná kontaktní osoba
• Full traceability (Track & Trace)
• KPI's and performance management
• Continuous improvement

                              KONTAKTUJTE NAŠE ODBORNÍKY                               

 

GEFCO nabízí kompletní řešení pro optimalizaci Vaší logistiky:

VRATNÉ OBALY

25 let zkušeností s reverzní logistikou

      Více informací       

LLP-4PL

Zajistíme kompletní řízení Vašeho dodavatelského řetězce

       Více informací