Naše hodnoty

Pro celou skupinu GEFCO je péče o zaměstnance prioritou, která má být sdílena napříč všemi zeměmi. Je pro nás důležité, aby nový člověk zapadl do svého týmu a cítil oporu v možnostech jeho kariérního růstu. Našimi hodnotami jsou: transparentnost, solidarita, inovace, závazek a v neposlední řadě zaměření se na zákazníka.

Váš osobní rozvoj je naší prioritou

Věříme, že pro rozvoj naší společnosti je důležitý rozvoj každého jednotlivce, který společnost tvoří. Společně s manažery připravujeme individuální rozvojové plány, ve kterých se odráží pracovní náplň, kompetence i osobní předpoklady našich lidí.

Naši zaměstnanci mohou během svého působení v GEFCO projít řadou školení, které jsou zaměřené na odborné dovednosti, znalost legislativy a především na oblast soft skills, která k osobnímu rozvoji neodmyslitelně patří.

Ochrana zdraví a bezpečnost práce

Jedna z hlavních priorit celé skupiny GEFCO. Naše pracovní podmínky jsou navrženy tak, aby byla zaručena bezpečnost a příjemné pracovní prostředí. V roce 2010 jsme definovali zásady řízení rizik na pracovišti zavedením systému SMST – Safety Management System. Stále pracujeme na jeho zlepšování. Tento přístup zahrnuje jak manažery, tak i zaměstnance a subdodavatele. 

Rovné příležitosti

Jsme přesvědčeni, že rozmanitost je hlavním zdrojem společenského bohatství a konkurenceschopnosti. Snažíme se proto tohoto cíle dosáhnout prostřednictvím rovných příležitostí a antidiskriminačních praktik při náboru pracovníků, stejně tak jako prostřednictvím rovných příležitostí v rámci odborné přípravy a profesního růstu. Vedeme proaktivní politiku pro podporu integrace a poskytnutí jistoty zaměstnání zdravotně hendikepovaných zaměstnanců. A to zejména prostřednictvím zvyšování povědomí a vzdělávacích kampaní pro všechny zaměstnance.

Podporujeme mobilitu

Díky rozsáhlé mezinárodní síti našich poboček dokážeme nabídnout možnost práce v zahraničí. Podporujeme zaměstnance ve vytváření mezinárodních týmů a získání zkušenosti z mezinárodního prostředí.

Vaše výhody pro práci v zahraničí:

  • znalost cizích jazyků,
  • odborné zkušenosti v oblasti logistiky a jiných klíčových oblastech,
  • znalost informačních systémů.

Zajímá nás názor našich lidí

Pořádáme lokální průzkumy spokojenosti. V minulých letech byly zaměřeny na Work-Life balance nebo Diverzitu. V letošním roce poprvé probíhá průzkum Pulse zaměřený na zapojení našich lidí celosvětově a účastní se ho všichni zaměstanci GEFCO.