Engineering, klíč k vašemu úspěchu

Výkonnost vašeho dodavatelského řetězce je hlavním předmětem našeho úsilí. Naši odborníci na logistiku vám pomohou optimalizovat váš logistický plán a zohlednit při tom veškerá omezení, řídit provozní a administrativní procesy a definovat plány logistického zabezpečení.

 • Naše týmy mají důvěru výrobců ve schopnosti analyzovat jejich požadavky a využívat svých odborných znalostí ke sdílení prostředků bez jakýchkoliv omezení, co se týče způsobů přepravy.

  Díky našim odborným znalostem poskytujeme standardní i individualizovaná řešení logistických řetězců se zaměřením na optimalizaci výkonu a celkového rozpočtu. Provádíme také studie proveditelnosti v rámci více zemí.

 • Pro každý přepravní plán analyzují odborníci skupiny GEFCO nejlepší možnosti optimalizace procesů a nákladů a přizpůsobují je vašim výzvám. Naši zaměstnanci také aktivně zjišťují, zda máte zisk z přínosů dosažených sdílením našich prostředků (silniční, námořní, letecká nebo železniční přeprava) a skladů.

 • Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti řízení automobilového dodavatelského řetězce vyvíjíme v rámci skupiny GEFCO řešení 4PL, které zahrnuje:

  • každý aspekt dodavatelského řetězce,
  • navrhování přepravních plánů,
  • optimalizace logistiky na každodenní bázi,
  • ,apování a optimalizace dodavatelského řetězce (rozvoj geografických informačních nástrojů),
  • sledování výkonnosti („Track & Trace“, správa událostí, nastavení a dodržování ukazatelů výkonnosti).
 • Kvalita logistických služeb v každém článku dodavatelského řetězce je základním faktorem pro zvýšení konkurenceschopnosti výrobců. Abychom mohli svým zákazníkům nabídnout co nejlepší služby, definujeme a vytvoříme postupy řízení kvality, které jsou přísně dodržovány po celém světě.

  Týmy skupiny GEFCO, pracující v terénu každodenně, používají nástroje řízení kvality s cílem zajistit neustálé zlepšování produktivity našich klientů. Náš proces řízení kvality je řízen vyhrazeným systémem řízení, který podporuje naše organizační a obchodní oblasti v celém rozsahu.

  Aktivně začleňujeme standardy, certifikáty a prohlášení o shodě vyžadované našimi klienty.

  Skupina GEFCO využívá interní standardy pro osvědčené postupy: našich 400 obchodních standardů zaručuje stejnou úroveň kvality všude na světě. Externí a interní audity ověřují, zda jsou tyto standardy uplatňovány na všech pracovištích.

 • Vzhledem k tomu, že kvalita vašeho dodavatelského řetězce závisí na dostupnosti informací v reálném čase, GEFCO poskytuje výrobcům účinné nástroje pro zajištění sledovatelnosti zásilky.

  Naše propojené nástroje vás budou v každé fázi přepravy a bez ohledu na kontinent, na kterém se provádí, informovat o toku zboží, dodržování časových oken, doby přepravy, včasnosti a potvrzení o doručení.

  Kontinuální monitorování fyzických toků

  Naše integrované informační systémy přispívají ke zvýšení produktivity a zajišťují plynulost výměny informací mezi jednotlivými články v rámci vašeho dodavatelského řetězce, přičemž všichni mají k dispozici stejné informace.

  Monitorovací nástroje s možností přizpůsobení: GEFC@nnect a Automotive Portal (portál pro automobilový průmysl) .

  Další informace naleznete na adrese gefco.net

  Implementujeme odborné platformy pro naše klienty.  E-Catalogue je nástroj elektronického obchodování pro online objednávání personalizovaných služeb pro soukromá a komerční vozidla.