Certifikace

 • ISO 9001 Opener
  Opener ISO 9001
  Vlastněním certifikátu ISO 9001 se GEFCO zavazuje:
  • Poskytovat služby splňující nejen zákazníkovy, ale také právní a zákonné požadavky.
  • Organizovat všechny základní procesy ve společnosti, tak aby byly efektivní, účinné a zároveň adaptabilní pro změny, což přináší možnost flexibilně reagovat na požadavky našich zákazníků.
  • Zvyšovat spokojenost zákazníků účinným uplatňováním a neustálým zlepšováním managementu kvality.
  • GEFCO se zavazuje poskytovat nejvyšší úroveň kvality díky 400 standardizovaným operačním postupům (SOP) na všech pobočkách

  Mezi hlavní závazky patří:

  • Respektování termínů
  • Ochrana integrity zboží v dodavatelském řetězci
  • Zajištění spolehlivosti všech operací
  • Zavádění nových nástrojů a technik s cílem zlepšit efektivitu procesů, aby lépe odpovídaly potřebám zákazníků.

   

   

 • ISO 14001 Opener
  Opener ISO 14001

  Jako logistický poskytovatel a integrátor si GEFCO uvědomuje svůj vliv na životní prostředí a zavazuje se k neustálému zlepšování a monitorování svého vlivu prostřednictvím environmentální politiky, která identifikuje tři hlavní cíle:

  • Respektovat přírodní zdroje a tím řídit jejich spotřebu
  • Boj proti změnám klimatu a znečišťování ovzduší
  • Environmentální management - implementace ISO 14001

  GEFCO Environmental Management systém a akreditace ISO 14001 slouží k řízení vlivu společnosti na životní prostředí a jsou založeny na přístupu neustálého zlepšování. Účelem je chránit životní prostředí a kvalitu života, chápat a implementovat předpisy, kontrolovat náklady a zvyšovat konkurenceschopnost.