Přístupnost

VOLVO

Zajištění spolehlivých dodávek strojů do Eurasie

Business Case

Společnost: VOLVO

Odvětví: Těžká zařízení

Integrovaná logistická řešení: silniční přeprava, námořní přeprava, železniční doprava, clo

Pokud jde o kvalitu a konformitu řízení svých vozidel, nastavuje společnost Volvo Construction Equipment AB laťku vysoko. Společnost GEFCO Baltics z hlediska těchto kritérií uspěla a v srpnu 2013 se stala dodavatelem švédského výrobce vozidel a bylo jí svěřeno řízení přepravy strojů do oblasti Eurasie.

Výzva

Návrh door-to-door plánu manipulace pro přepravu stavebního zařízení do východní Evropy a střední Asie

Výsledky

Společnost GEFCO Baltics získala statut schváleného dodavatele značky Volvo. V přístavu Klaipeda, kde se provádějí překládky a bezpečnostní kontroly zařízení, byla zaznamenána 99% míra kvality.

GEFCO řešení - Integrovaný multimodální logistický plán

  • Pozemní předzásilka s využitím nakladačů pro přepravu vozidel z přístavů nebo železničních stanic v zemích výroby
  • Zajištění kontroly před dodáním (PDI)
  • Celní odbavení v přístavech
  • Zabezpečení zásilky: částečná demontáž a přebytečné balení k ochraně vozidel
  • Ro-Ro (Roll-on/Roll-off: plavidla přepravující vozidla, auta, návěsy) námořní přeprava mezi přístavem odjezdu a přístavem určení
  • Železniční nebo silniční přeprava do cílových zemí
  • Kapilární distribuce zařízení prostřednictvím silniční přepravy do prostor zákazníka
  • Poskytování monitorovacích nástrojů a pravidelné určování výkonnostních ukazatelů

V návaznosti na kontroly a audity počátečních úkolů, provedené odborníky společnosti Volvo Construction, získala společnost GEFCO Baltics status schváleného dodavatele Volvo: „Úroveň služeb a profesionalita společnosti GEFCO Baltics při řízení mezinárodních toků z našich výrobních závodů v Evropě a Jižní Koreji do Ruska, Ukrajiny a Střední Asie je velmi uspokojivá. GEFCO je jedním z našich důvěryhodných logistických partnerů."