Přístupnost

Snížení dodacích lhůt o 50 %

Business Case

Společnost: IPSO Agricultura

Odvětví: Těžká zažízení

Řešení: Integrovaná logistika


Německý dovozce zemědělské techniky IPSO hledal logistického partnera, který by zlepšil dodací lhůty jeho výrobků do Rumunska. Společnost GEFCO byla vybrána díky své silné regionální síti a schopnosti optimalizovat door-to-door logistická schémata.

Výzva

Dodání zboží ze závodu v Německu prodejcům v Rumunsku obyčejně trvalo 3 až 4 dny

Dovozce dal spoločnosti GEFCO dvě úlohy, aby byly tyto toky z dlouhodobého hlediska zoptimalizovány:

 • Významně snížit dodací lhůty
 • Zavést klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)

Výsledky

 • Integrované řešení zahrnující sběr, překládku a distribuci dílů
 • Čas dodávek se snížil na 24 a 48 hodin v závislosti na oblasti dodání (ve srovnání se 4 dny v minulosti), což představuje zisk 2 dnů.
 • Zaručené zajištění spolehlivých časů dodávek: 98,4%

Řešení GEFCO

V reakci na potřeby společnosti IPSO jsme navrhli integrované řešení.

Inženýrství toků: po analýze objemů a frekvence navrhla společnost GEFCO optimalizovaný plán přepravy.

 • Dva odjezdy denně ze závodu v Německu
 • Konsolidace na plošině Arad s řízením kvality a konformity
 • Distribuce autorizovaným prodejcům v západním Rumunsku
 • Denní přeprava z plošiny Arad na nádraží v Bukurešti
 • Konsolidace v Bukurešti a distribuce do sítě autorizovaných prodejců v jižním Rumunsku

Podávání měsíčních zpráv:

 • Konformita výrobků
 • Dodržování dodacích lhůt
 • Soulad fakturace s právními předpisy

98,4%

delivery reliability

11 years

of partnership