Přístupnost

GEFCO zajišťuje přepravu lithiových baterií z Číny na Slovensko přes moře

Business Case

Společnost: CATL

Odvětví: výroba baterií a bateriových úložišť

Řešení: přeprava lithiových baterií dle ADR

Se společností CATL, zaměřující se na výzkum a vývoj, produkci a prodej EC baterií a systémů bateriových úložišť, GEFCO nově od roku 2019 spolupracuje na přepravě zboží z Číny do Evropy. V roce 2019 bylo přepraveno 500 kontejnerů, v následujícím roce je očekáván prudký nárůst přeprav dokonce až na cca 1300 kontejnerů.

Potřeby společnosti CATL

 • Alternativní způsob přepravy k letecké
 • Monitoring teploty po celou dobu přepravy
 • Dodržení bezpečnostních standardů
 • Doručení baterií v plném nabití

Řešení GEFCO

 • Tým GEFCO navrhl kompletní intermodální řešení přepravy
 • Z Čínského přístavu Fuzhou je zboží nejprve lodí přepraveno do slovinského Koperu
 • Následně dochází k překládce zboží na železnici směrem do Bratislavy
 • Poslední míli absolvuje náklad po silnici do skladu v Trnavě
 • Při jednotlivých překládkách vždy dochází ke kontrole stavu kontejneru, plomby i teploty
 • Záznam teploty je monitorován skrze data logery, aby v případě výkyvů teploty mohla být zásilka odeslána ke kontrole kvality
 • Pokud při poklesu teploty dojde k poklesu nabití baterie, GEFCO zajistí jejich opětovné dobití před dávkou do Trnavy
 • Každá zásilka je pečlivě označena dle všech standardů a splňuje předpisy ADR, RID a IMO

Výhody

 • Multimodální řešení přepravy eliminuje zatížení dálnic a je ekologičtější
 • Spolehlivé doručení zboží v plné kvalitě
 • Zajištění všech bezpečnostních opatření
„Společnost GEFCO zřídila globální tým specialistů (jeho součástí je i slovenský tým), který již řeší budoucí přepravy lithiových baterií. Vzhledem k tomu, že pravděpodobně dojde k dalším omezením leteckých přeprav baterií, je intermodální řešení doprav z Číny do budoucna klíčové.“

Ladislav Balogh

Forwarding Manager, GEFCO